pondělí 1. března 2021

Dynamo - stoupačky v hrubém rozlišení

 V Revit MEP při používání trubek (Pipes) a půdorysném hrubém zobrazení stoupaček trubek si Revit zjednodušuje zobrazení až do té míry, že všechny trubky s různým DN mají stejný "průměr", lépe stejnou značku bez ohledu na reálný průměr trubek. Občas ale kolegové potřebovali zobrazit reálný průměr trubek i v hrubém (či středním) rozlišení.

Toto Dynamo najde všechny trubky v aktuálním pohledu (na to je potřeba dát si pozor, protože používá detailové čáry v aktuálním pohledu), zjistí jejich průměr a nakreslí kolečka o reálném průměru v místě stoupačky. U šikmých stoupaček nakreslí kolečko v místě, kde se protíná trubka a řezová rovina půdorysného pohledu. Vodorovné trubky a trubky, které neprotínají v daném pohledu rovinu půdorysného řezu (Rozsah pohledu / View Range), jsou eliminované.

Zápis je následovný (jsou použité pouze základní uzly Dynama a skript):


Je možno si tento skript stáhnout.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


středa 3. února 2021

Dynamo - úklid v souborech

Dneska si ukážeme trochu jiné možnosti Dynama v Revitu. Dynamo není moc určené pro práci a správu souborů mimo Revit, ale i s tím se dá něco dělat. 

Potřebujeme uklidit soubory rodin, které máme na disku. Většinou jsou už v adresářích, které máme logicky pojmenované. Ale pokud např. využijeme možnost uložit všechny rodiny z modelu do knihovny, tak se všechny rodiny uloží do jednoho adresáře. Následující Dynamo nám umožní načíst na pozadí všechny soubory rodin z adresáře (je tam i volba pro procházení podadresářů), zjistí kategorie těchto rodin, vytvoří podadresáře pojmenované podle názvů kategorií a do těchto podadresářů nakopíruje odpovídající rodiny.

Zápis vypadá takto:


Jsou zde pro práci s dokumenty použity uzly z balíku Orchid. Chybových hlášek si nevšímejte, jeden z těch uzlů nerozpozná kategorii Profily a udělá z něj "null", tak si ten adresář pak přejmenujte. Pro spuštění je potřeba otevřít prázdný model, v něm spustit Dynamo nebo Dynamo Player, nastavit adresář se soubory, zvolit zda prohledávat i podadresáře a spustit. Testováno na 350 souborech - úspěšně, jak v české tak i anglické verzi Revitu.

Uklid v souborech

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

pondělí 1. února 2021

Dynamo - Vícenásobná kopie půdorysů všech podlaží

Když se vám nechce klikat a vytvářet duplikace jednotlivých půdorysů každého patra vašeho modelu, můžete si pomoct tímto jednoduchým dynamem. Načte všechna podlaží v modelu, vytvoří kopie základních půdorysných pohledů na tyto podlaží, a tyto kopie pojmenuje podle názvu podlaží s číslem kopie s podtržítkem. Samozřejmě si můžete upravit způsob pojmenování, nebo spustit pomocí Dynamo Player, kde zadáte akorát počet kopií.


Zápis si můžete upravit pomocí dalších filtrů, tříděním vytvořených půdorysů podle hodnot dalších parametrů atd.

vícenásobná kopie půdorysů

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát