středa 26. června 2013

Obecný postup při tvorbě rodin (families) v Revitu


  • Dobře si rozmyslete, jak se rodina má chovat, kde ji použijete, jak detailní model či kresbu musí obsahovat, jaké parametry musíte nadefinovat, na jaký objekt/rovinu se bude osazovat atd.

  • Zvolte R > New > Family a vyberte správnou šablonu rodiny. Pokud uvažujete o typech Wall based, Face based apod., je vhodnější si vytvořit rodinu „volnou“ a až následně pak využít sdílených definic rodin a použít „volnou“ rodinu v některé z Wall či Face based.


  • A následuje práce – nejdříve si vytvořte referenční roviny, které budete pro 2D či 3D definici rodiny potřebovat. Roviny kreslete v těch pohledech, ve kterých budete pracovat. Nezapomeňte si každou rovinu vhodně pojmenovat.  • Roviny si zakótujte a popište příslušnými délkovými parametry:  •  Ihned vyzkoušejte, zda se poloha referenčních rovin mění se změnou hodnoty parametru, zda se posouvají správným směrem a i jinak naplňují vaši představu o principiálním chování rodiny.

  • Až nyní přistupte k vytváření hmoty – modelování 3D objemu či kreslení 2D detailu. Čáry náčrtu v maximální míře připojujte a zamykejte k už nadefinovaným referenčním rovinám.  • Po vytvoření hmoty opět zkontrolujte provázanost parametrů a hmoty.
  • Časem určitě zjistíte, že jste na některé roviny zapomněli, klidně je můžete doplňovat v průběhu práce (nezapomenout na pojmenování). Občas je potřeba používat dočasné skrytí některé geometrie, hlavně při kótování a parametrizaci, abyste měli jistotu, že se kóta / parametr chytá té správné roviny.

  • Pokud budete potřebovat měnit úhlové závislosti, používejte místo rovin referenční čáry, lépe se u nich definuje vrchol úhlu.

Hodně zdravu

BIM-Fórum o.s.

pondělí 10. června 2013

Přepis hodnoty kóty


V Revitu tato funkce sice existuje (panel pro přepis se objeví, když na číselnou hodnotu kóty klepnete levým tlačítkem myši:

 kde je možnost Replace With Text, ale jako hodnotu do tohoto pole nemůžete zadat číslo, pouze text (nebo varianty „550“ či „cca550“). Což někdy není žádoucí.
Tento panel ale ukrývá skrytou volbu vložení řídících kódů. Zvolte Replace with Text a pak do prázdného pole klikněte pravým tlačítkem:
a z řádku Vložit řídící znak Unicode zvolte třebas ten poslední Unit Separator. Za něj pak můžete napsat jakoukoli číslici a výslednou kótu nic nehyzdí (ovšem jakýkoli přepis kót nese s sebou možnosti chyb a nepřesností, proto je žádoucí se tomuto vyhnout). 
Pokud chcete zvýraznit přepsanou kótu, vytvořte si zvláštní kótovací styl definovaný s např. červenou barvou textu.