čtvrtek 17. prosince 2020

Víceřádkový text v jednoduchém textovém poli

 Občas se tu objeví požadavek na víceřádkový text v poli např. Komentáře (Comments). Revit v těchto polích nepodporuje ani Alt+Enter, tak jak to známe třebas v Excelu. A právě Excelem si v těchto případech můžeme pomoc. Napíšeme požadovaný text, odskákaný právě pomocí Alt+Enter do více řádků, do buňky Excelu. Psaní ukončíme Enter, pak vybereme celou buňku (ne jen text uvnitř) a pomocí Ctrl+C a Ctrl+V ji vložíme do pole Revitu. To, že tu hodnotu hned neuvidíte v poli Komentáře, je v pořádku, opravdu tam je :-) Když si pak zobrazíte tabulku s těmito parametry na výkrese, tak tam ty parametry uvidíte. Můžete si zkusit i vybírat jednotlivé řádky do jiných rodin, odmazat uvozovky na začátku a konci tohoto textu a dále. Dá se to využít i pro "výběrové" pole hodnot pro jednotlivé parametry, do kterých ten text nakopírujete.


Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


pondělí 1. června 2020

Dynamo - změna vzhledu materiálů

Dnes se podíváme na jednu z oblastí, kde je Revit trochu komplikovaný, a to jsou materiály. Správa materiálů uvnitř modelu není moc intuitivní, kdo se tomu často nevěnuje, tak snadno nadělá ostatním nepříjemnosti.
A při importu modelů z jiných programů, např. z AutoCADu nebo Sketchupu, se pak v modelu objevují materiály, které se chovají jinak, než by architekt očekával.
Asi už znáte, že kromě standardního zobrazení v záložce Grafika (Graphics) mají Revit materiály i část Vzhledu (Appearance), kde určujeme, jak se bude materiál zobrazovat při rendrování nebo při zobrazení Realistické (Consistent Colors). A tady často narazíme na problém, kdy při importu z jiného programu se načtou materiály - obvykle pojmenované jako "Render Material 250-240-230" (to číslo je RGB složení barvy). Tyto materiály mají požadovanou barvu nastavenou v části Grafika - tedy fungují správně ve stínovaném pohledu, ale v části Vzhledu mají většinou nastavenu barvu 80-80-80, což je typická šeď. A vyrendrovaný model či pohled je pak pouze blátivě šedý. Ručně překlikávat nastavení barev z části Grafika do části Vzhled je práce, která se právě díky Dynamu dá jednoduše strojově nahradit, a kdykoli zopakovat.
Takže takto nějak může vypadat knihovna materiálů po vložení externího modelu:


Je tam hromada materiálů, jejichž Vzhled ale vypadá takto:


Je použit Obecný (Generic) vzhled v barvě šedé. A takto nějak může vypadat zápis aplikace v Dynamu, která si z Grafiky načte barvu v RGB a tu samou barvu zapíše do Vzhledu, navíc doplněnou o typ Vzhledu:


Některé použité uzly jsou z balíku GeniusLoci, názvy pro Typy vzhledu (tady použit CeramicSchema) najdete v Editoru vzhledů (Asset browser). Výsledný vzhled knihovny materiálů pak bude vypadat "trochu" barevněji:


Občas je vhodné toto nastavení předělávat přímo v rodině, kde tyto importované barvy máte, popřípadě si importovaný model vložit do prázdného modelu, tam barvy pomocí Dynama předělat a pak nastavení přenést pomocí Transfer Project Standards do pracovního modelu. Jinak se vám lehce stane, že si změníte i barvy, které se změnit nechcete.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


pondělí 27. dubna 2020

Upgrade modelů Revit do použité verze

Zdravím všechny, koukám že už jsme sem nikdo dlouho nic nenapsali. A protože se nedávno na FB skupiny CAD a BIM v praxi diskutovalo o možných způsobech upgrade modelů na novou verzi Revitu, tak tady je jednoduchý (a nikoli úplný) skript pro Dynamo 2.0, který z vybraného adresáře vylistuje všechny *.RVT modely (včetně podadresářů) a přeuloží je do aktuální verze. Z centrálních modelů udělá centrální, z lokálních budou lokální. Před takovouto operací ale vždy všechny modely zkopírujte i stranou jako zálohu, nikdy nevíte, co vše se může stát.


Použité balíčky jsou kromě OOTB i Rhythm a možná i nějaký jiný :-) Ten uzel Application.BasicFileInfo je tam jen pro inspiraci, pokud budete chtít toto dále rozvíjet.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát