pondělí 24. září 2018

Průnik terénu a plochy šikmé základové desky

Klasická úloha, najít průnik terénu a základové desky ve výkopu, aby hrana desky byla zarovnaná akorát se stávajícím terénem a nelezla nikam nad/pod a tím nezkreslovala výměry výkopů.
Pro Dynamo jednoduchý graf:


Vyberete topografii (terén), vyberete plochu desky (může to být prvek základové desky, podlahy nebo i jiný prvek, který je ve sklonu a někde tu topografii protne), graf vykreslí modelové čáry po povrchu terénu, ke kterým už můžete upravit náčrt desky. Její horní hrana pak leží přímo na povrchu.
Dva uzly jsou použité z balíku Springs. Je tam lehké zjednodušení pro velmi krátké úseky, kde by měl Revit® problémy s délkou čáry.

Pokud bude problém s pojmenováním tohoto příspěvku, rád to změním :-)

Za BIM-Fórum z.s.
Peter Jirát

středa 2. května 2018

Dynamo - odstranění duplicitních rodin

Už se vám určitě stalo, že jste v modelu Revitu kopírovali rodiny, nebo používáte Copy/Monitor a při nesprávné definici se vám "namnoží" rodiny na jednom místě. Tuto chybu lze odhalit pravidelnou kontrolou Review warnings, ale při větším množství duplicitních rodin se odstranění této chyby stává úmorné - zaklikat všechny duplicity může trvat i několik minut.
Jednoduché Dynamo toto udělá za vás:
Výběr duplicitních rodin pro odstranění probíhá proti kontrole ve výpisu Review warnings, můžete si prográmek upravit pro všechny rodiny, ale raději mám při těchto činnostech trochu kontroly. Uzel pro odstranění výběru je z balíku Springs. Zkoušeno pro verzi Dynama 1.3.3.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

čtvrtek 8. března 2018

Dynamo - převod podlahy na terén

Mnoho z nás modeluje terénní úpravy kolem domů pomocí podlahy nebo střechy. Což nijak nevadí, s terénem jako kategorií se pracuje dost komplikovaně. Na závěr ale možná přijde požadavek na převod použitých podlah na terén. Lze toho docílit jednoduchou aplikací v Dynamu:


Vyberete všechny podlahy, které tvoří namodelovaný terén, z nich se vyextrahují hraniční body, spojí se do jednoho seznamu (pokud nechcete mít co jedna podlaha to jeden terén). Následně se odfiltrují body, které mají stejné souřadnice (přechody mezi jednotlivými podlahami) a vytvoří se nový terén.

Pokud pak máte i stávající terén, můžete nechat spočítat násypy/výkopy (orientačně).Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát