středa 22. února 2017

Dynamo - zápis hodnoty z Plochy do Místnosti

Dost často se stává, že je potřebné zapsat některou z hodnot Area (Plocha) např. název nebo plochu do některého z parametrů Room (Místnost). Máme třebas vytvořené názvy bytových jednotek (nebo hrubé podlažní plochy jednotlivých bytů) jako Area a chceme tuto plochu nebo označení bytu mít zapsanou do zvolených parametrů Místností, které půdorysně odpovídají bytu.
Lze k tomu využít jednoduché aplikace v Dynamu:


Aplikace načte Areas a Rooms, zjistí ohraničení jednotlivých Areas, zjistí zda středy místností leží uvnitř ohraničujícího polygonu Area, a pro vyhovují místnosti zapíše zvolený parametr z Area (v tomto případě "Name") do zvoleného parametru v Room ("Department").
Možné problémy:

  •  Více Areas v půdorysných pohledech na jedno podlaží (např. GIA, BOMA, kanceláře atd) - nutno filtrovat podle typu Area a volit jiné parametry v entitách Room pro zápis zvolených hodnot.
  • Místnosti v odskočených podlažích proti půdorysům ploch.

Uzel Room.Bounderies je z balíku Clockworks.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

pondělí 23. ledna 2017

Export materiálu do Navisworks

Chaos v materiálech při exportu z Revitu někam jinam je značný. Při exportu z Revitu do Navisworks 2017 přes add-in od Autodesku (export do *.nwc) a následný import (Home  > Append) se načte importovaný objekt, který si (kromě jiných) nese i záložky Revit Material a Autodesk Material:

V záložce Revit Material se nachází údaje o materiálu podlahy, tak jak jej definuje záložka Graphics (Graphics i v českém Revitu ?) v editoru materiálů v Revitu (název, šrafy v řezu a v pohledu, barvy).V záložce Autodesk Material se nachází údaje ze záložky Appearance (Vzhled) v editoru materiálů Revitu, což už je spíše otázka rendrovací a prezentační, kterou Revit nazývá Assets nebo Appearance.  Název zde zobrazený je název vzhledu materiálu, který může být pro některé materiály společný. Mnohem více by se hodilo i v Navisworks pojmenování této záložky jako Autodesk Appearance, takto to vnáší pro neznalé dost zmatku, co které záložky v Navisworks představují.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát