pondělí 1. března 2021

Dynamo - stoupačky v hrubém rozlišení

 V Revit MEP při používání trubek (Pipes) a půdorysném hrubém zobrazení stoupaček trubek si Revit zjednodušuje zobrazení až do té míry, že všechny trubky s různým DN mají stejný "průměr", lépe stejnou značku bez ohledu na reálný průměr trubek. Občas ale kolegové potřebovali zobrazit reálný průměr trubek i v hrubém (či středním) rozlišení.

Toto Dynamo najde všechny trubky v aktuálním pohledu (na to je potřeba dát si pozor, protože používá detailové čáry v aktuálním pohledu), zjistí jejich průměr a nakreslí kolečka o reálném průměru v místě stoupačky. U šikmých stoupaček nakreslí kolečko v místě, kde se protíná trubka a řezová rovina půdorysného pohledu. Vodorovné trubky a trubky, které neprotínají v daném pohledu rovinu půdorysného řezu (Rozsah pohledu / View Range), jsou eliminované.

Zápis je následovný (jsou použité pouze základní uzly Dynama a skript):


Je možno si tento skript stáhnout.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


Žádné komentáře:

Okomentovat