pondělí 1. března 2021

Dynamo - stoupačky v hrubém rozlišení

 V Revit MEP při používání trubek (Pipes) a půdorysném hrubém zobrazení stoupaček trubek si Revit zjednodušuje zobrazení až do té míry, že všechny trubky s různým DN mají stejný "průměr", lépe stejnou značku bez ohledu na reálný průměr trubek. Občas ale kolegové potřebovali zobrazit reálný průměr trubek i v hrubém (či středním) rozlišení.

Toto Dynamo najde všechny trubky v aktuálním pohledu (na to je potřeba dát si pozor, protože používá detailové čáry v aktuálním pohledu), zjistí jejich průměr a nakreslí kolečka o reálném průměru v místě stoupačky. U šikmých stoupaček nakreslí kolečko v místě, kde se protíná trubka a řezová rovina půdorysného pohledu. Vodorovné trubky a trubky, které neprotínají v daném pohledu rovinu půdorysného řezu (Rozsah pohledu / View Range), jsou eliminované.

Zápis je následovný (jsou použité pouze základní uzly Dynama a skript):


Je možno si tento skript stáhnout.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


středa 3. února 2021

Dynamo - úklid v souborech

Dneska si ukážeme trochu jiné možnosti Dynama v Revitu. Dynamo není moc určené pro práci a správu souborů mimo Revit, ale i s tím se dá něco dělat. 

Potřebujeme uklidit soubory rodin, které máme na disku. Většinou jsou už v adresářích, které máme logicky pojmenované. Ale pokud např. využijeme možnost uložit všechny rodiny z modelu do knihovny, tak se všechny rodiny uloží do jednoho adresáře. Následující Dynamo nám umožní načíst na pozadí všechny soubory rodin z adresáře (je tam i volba pro procházení podadresářů), zjistí kategorie těchto rodin, vytvoří podadresáře pojmenované podle názvů kategorií a do těchto podadresářů nakopíruje odpovídající rodiny.

Zápis vypadá takto:


Jsou zde pro práci s dokumenty použity uzly z balíku Orchid. Chybových hlášek si nevšímejte, jeden z těch uzlů nerozpozná kategorii Profily a udělá z něj "null", tak si ten adresář pak přejmenujte. Pro spuštění je potřeba otevřít prázdný model, v něm spustit Dynamo nebo Dynamo Player, nastavit adresář se soubory, zvolit zda prohledávat i podadresáře a spustit. Testováno na 350 souborech - úspěšně, jak v české tak i anglické verzi Revitu.

Uklid v souborech

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

pondělí 1. února 2021

Dynamo - Vícenásobná kopie půdorysů všech podlaží

Když se vám nechce klikat a vytvářet duplikace jednotlivých půdorysů každého patra vašeho modelu, můžete si pomoct tímto jednoduchým dynamem. Načte všechna podlaží v modelu, vytvoří kopie základních půdorysných pohledů na tyto podlaží, a tyto kopie pojmenuje podle názvu podlaží s číslem kopie s podtržítkem. Samozřejmě si můžete upravit způsob pojmenování, nebo spustit pomocí Dynamo Player, kde zadáte akorát počet kopií.


Zápis si můžete upravit pomocí dalších filtrů, tříděním vytvořených půdorysů podle hodnot dalších parametrů atd.

vícenásobná kopie půdorysů

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


čtvrtek 17. prosince 2020

Víceřádkový text v jednoduchém textovém poli

 Občas se tu objeví požadavek na víceřádkový text v poli např. Komentáře (Comments). Revit v těchto polích nepodporuje ani Alt+Enter, tak jak to známe třebas v Excelu. A právě Excelem si v těchto případech můžeme pomoc. Napíšeme požadovaný text, odskákaný právě pomocí Alt+Enter do více řádků, do buňky Excelu. Psaní ukončíme Enter, pak vybereme celou buňku (ne jen text uvnitř) a pomocí Ctrl+C a Ctrl+V ji vložíme do pole Revitu. To, že tu hodnotu hned neuvidíte v poli Komentáře, je v pořádku, opravdu tam je :-) Když si pak zobrazíte tabulku s těmito parametry na výkrese, tak tam ty parametry uvidíte. Můžete si zkusit i vybírat jednotlivé řádky do jiných rodin, odmazat uvozovky na začátku a konci tohoto textu a dále. Dá se to využít i pro "výběrové" pole hodnot pro jednotlivé parametry, do kterých ten text nakopírujete.


Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


pondělí 1. června 2020

Dynamo - změna vzhledu materiálů

Dnes se podíváme na jednu z oblastí, kde je Revit trochu komplikovaný, a to jsou materiály. Správa materiálů uvnitř modelu není moc intuitivní, kdo se tomu často nevěnuje, tak snadno nadělá ostatním nepříjemnosti.
A při importu modelů z jiných programů, např. z AutoCADu nebo Sketchupu, se pak v modelu objevují materiály, které se chovají jinak, než by architekt očekával.
Asi už znáte, že kromě standardního zobrazení v záložce Grafika (Graphics) mají Revit materiály i část Vzhledu (Appearance), kde určujeme, jak se bude materiál zobrazovat při rendrování nebo při zobrazení Realistické (Consistent Colors). A tady často narazíme na problém, kdy při importu z jiného programu se načtou materiály - obvykle pojmenované jako "Render Material 250-240-230" (to číslo je RGB složení barvy). Tyto materiály mají požadovanou barvu nastavenou v části Grafika - tedy fungují správně ve stínovaném pohledu, ale v části Vzhledu mají většinou nastavenu barvu 80-80-80, což je typická šeď. A vyrendrovaný model či pohled je pak pouze blátivě šedý. Ručně překlikávat nastavení barev z části Grafika do části Vzhled je práce, která se právě díky Dynamu dá jednoduše strojově nahradit, a kdykoli zopakovat.
Takže takto nějak může vypadat knihovna materiálů po vložení externího modelu:


Je tam hromada materiálů, jejichž Vzhled ale vypadá takto:


Je použit Obecný (Generic) vzhled v barvě šedé. A takto nějak může vypadat zápis aplikace v Dynamu, která si z Grafiky načte barvu v RGB a tu samou barvu zapíše do Vzhledu, navíc doplněnou o typ Vzhledu:


Některé použité uzly jsou z balíku GeniusLoci, názvy pro Typy vzhledu (tady použit CeramicSchema) najdete v Editoru vzhledů (Asset browser). Výsledný vzhled knihovny materiálů pak bude vypadat "trochu" barevněji:


Občas je vhodné toto nastavení předělávat přímo v rodině, kde tyto importované barvy máte, popřípadě si importovaný model vložit do prázdného modelu, tam barvy pomocí Dynama předělat a pak nastavení přenést pomocí Transfer Project Standards do pracovního modelu. Jinak se vám lehce stane, že si změníte i barvy, které se změnit nechcete.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


pondělí 27. dubna 2020

Upgrade modelů Revit do použité verze

Zdravím všechny, koukám že už jsme sem nikdo dlouho nic nenapsali. A protože se nedávno na FB skupiny CAD a BIM v praxi diskutovalo o možných způsobech upgrade modelů na novou verzi Revitu, tak tady je jednoduchý (a nikoli úplný) skript pro Dynamo 2.0, který z vybraného adresáře vylistuje všechny *.RVT modely (včetně podadresářů) a přeuloží je do aktuální verze. Z centrálních modelů udělá centrální, z lokálních budou lokální. Před takovouto operací ale vždy všechny modely zkopírujte i stranou jako zálohu, nikdy nevíte, co vše se může stát.


Použité balíčky jsou kromě OOTB i Rhythm a možná i nějaký jiný :-) Ten uzel Application.BasicFileInfo je tam jen pro inspiraci, pokud budete chtít toto dále rozvíjet.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

pondělí 26. srpna 2019

Dynamo - přenos definic typů čar

Někdy se stane, že máte v Revitu obecnou poznámku (Generic Annotation) coby legendu, která má v sobě definované různé typy čar (například profesní sítě apod.). Tyto čáry byste rádi použili v modelu, ale tam je nelze nalézt (jsou to podkategorie GA, nikoli typy čar). S Dynamem si s tím lehce poradíte.
Níže je uveden graf Dynama i možnost stažení. Funguje v R2019 s některými uzly z balíku Rhythm.Export_Line_Styles.dynZa BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát