pondělí 24. září 2018

Průnik terénu a plochy šikmé základové desky

Klasická úloha, najít průnik terénu a základové desky ve výkopu, aby hrana desky byla zarovnaná akorát se stávajícím terénem a nelezla nikam nad/pod a tím nezkreslovala výměry výkopů.
Pro Dynamo jednoduchý graf:


Vyberete topografii (terén), vyberete plochu desky (může to být prvek základové desky, podlahy nebo i jiný prvek, který je ve sklonu a někde tu topografii protne), graf vykreslí modelové čáry po povrchu terénu, ke kterým už můžete upravit náčrt desky. Její horní hrana pak leží přímo na povrchu.
Dva uzly jsou použité z balíku Springs. Je tam lehké zjednodušení pro velmi krátké úseky, kde by měl Revit® problémy s délkou čáry.

Pokud bude problém s pojmenováním tohoto příspěvku, rád to změním :-)

Za BIM-Fórum z.s.
Peter Jirát

středa 2. května 2018

Dynamo - odstranění duplicitních rodin

Už se vám určitě stalo, že jste v modelu Revitu kopírovali rodiny, nebo používáte Copy/Monitor a při nesprávné definici se vám "namnoží" rodiny na jednom místě. Tuto chybu lze odhalit pravidelnou kontrolou Review warnings, ale při větším množství duplicitních rodin se odstranění této chyby stává úmorné - zaklikat všechny duplicity může trvat i několik minut.
Jednoduché Dynamo toto udělá za vás:
Výběr duplicitních rodin pro odstranění probíhá proti kontrole ve výpisu Review warnings, můžete si prográmek upravit pro všechny rodiny, ale raději mám při těchto činnostech trochu kontroly. Uzel pro odstranění výběru je z balíku Springs. Zkoušeno pro verzi Dynama 1.3.3.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

čtvrtek 8. března 2018

Dynamo - převod podlahy na terén

Mnoho z nás modeluje terénní úpravy kolem domů pomocí podlahy nebo střechy. Což nijak nevadí, s terénem jako kategorií se pracuje dost komplikovaně. Na závěr ale možná přijde požadavek na převod použitých podlah na terén. Lze toho docílit jednoduchou aplikací v Dynamu:


Vyberete všechny podlahy, které tvoří namodelovaný terén, z nich se vyextrahují hraniční body, spojí se do jednoho seznamu (pokud nechcete mít co jedna podlaha to jeden terén). Následně se odfiltrují body, které mají stejné souřadnice (přechody mezi jednotlivými podlahami) a vytvoří se nový terén.

Pokud pak máte i stávající terén, můžete nechat spočítat násypy/výkopy (orientačně).Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

středa 22. února 2017

Dynamo - zápis hodnoty z Plochy do Místnosti

Dost často se stává, že je potřebné zapsat některou z hodnot Area (Plocha) např. název nebo plochu do některého z parametrů Room (Místnost). Máme třebas vytvořené názvy bytových jednotek (nebo hrubé podlažní plochy jednotlivých bytů) jako Area a chceme tuto plochu nebo označení bytu mít zapsanou do zvolených parametrů Místností, které půdorysně odpovídají bytu.
Lze k tomu využít jednoduché aplikace v Dynamu:


Aplikace načte Areas a Rooms, zjistí ohraničení jednotlivých Areas, zjistí zda středy místností leží uvnitř ohraničujícího polygonu Area, a pro vyhovují místnosti zapíše zvolený parametr z Area (v tomto případě "Name") do zvoleného parametru v Room ("Department").
Možné problémy:

  •  Více Areas v půdorysných pohledech na jedno podlaží (např. GIA, BOMA, kanceláře atd) - nutno filtrovat podle typu Area a volit jiné parametry v entitách Room pro zápis zvolených hodnot.
  • Místnosti v odskočených podlažích proti půdorysům ploch.

Uzel Room.Bounderies je z balíku Clockworks.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

pondělí 23. ledna 2017

Export materiálu do Navisworks

Chaos v materiálech při exportu z Revitu někam jinam je značný. Při exportu z Revitu do Navisworks 2017 přes add-in od Autodesku (export do *.nwc) a následný import (Home  > Append) se načte importovaný objekt, který si (kromě jiných) nese i záložky Revit Material a Autodesk Material:

V záložce Revit Material se nachází údaje o materiálu podlahy, tak jak jej definuje záložka Graphics (Graphics i v českém Revitu ?) v editoru materiálů v Revitu (název, šrafy v řezu a v pohledu, barvy).V záložce Autodesk Material se nachází údaje ze záložky Appearance (Vzhled) v editoru materiálů Revitu, což už je spíše otázka rendrovací a prezentační, kterou Revit nazývá Assets nebo Appearance.  Název zde zobrazený je název vzhledu materiálu, který může být pro některé materiály společný. Mnohem více by se hodilo i v Navisworks pojmenování této záložky jako Autodesk Appearance, takto to vnáší pro neznalé dost zmatku, co které záložky v Navisworks představují.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

středa 9. listopadu 2016

Caseworks - Krabicové prvky v Revitu 2017

Narazili jsme nedávno na zvláštní chování této kategorie v Revitu, pokud ji chcete zobrazit v půdorysném pohledu v projektu.
Windows, Caseworks (v českém překladu Truhlářské výrobky) a Generic models jsou 3 kategorie, které se zobrazují v půdorysu, i když jsou nad rovinou řezu v modelu a jsou v páse zobrazení mezi Top a Cut Plane:


To je výhodné pro různé bytové rozváděče apod, které jsou pod stropem (řezná rovina je neprotíná), ale zároveň jednoduše viditelné v půdorysech.
Jak se ale zobrazují rodiny Caseworks v půdorysu, pokud jsou takovéto rodiny protnuté řeznou rovinou (Cut Plane) v modelu?
Caseworks mohou být zobrazené i v půdorysu coby "řezaný" objekt. Ovšem toto zobrazení se na rozdíl od všech ostatních kategorií neřídí tak úplně výškou řezné roviny v modelu, ale naopak výškou řezné roviny v rodině.
Tedy pokud si vytvoříte rodinu Caseworks s nějakou tloušťkou "stěny" a krytím zeshora,

tak očekávaného zobrazení v půdorysu, pokud tento element bude řezová rovina v modelu protínat,


dosáhnete pouze pokud řeznou rovinu (ve View Range / Rozsah pohledu) v rodině elementu nastavíte tak, aby element protínala. Tato kategorie jednoduše na řeznou rovinu v modelu moc nereaguje. Okna a Obecné modely se chovají standardně, tam k těmto problémům nedochází.
A pokud máte element této kategorie, který je vysoký tak, že zasahuje do více podlaží, a navíc v každém podlaží se půdorysně liší (roztahuje či stahuje), pak se nedá toto nastavení pro každé patro rozumně nastavit a nezbývá nic jiného, než převést kategorii z Caseworks na jinou, asi nejvhodněji opět na Generic model.

Pokud najdete řešení tohoto chování, tak nám napište. Mně to přijde jako bug...

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


pátek 9. září 2016

Desetinná tečka <> čárka v Revitu

Dnes jsem narazil na dva modely, jeden z nich v kótách používal desetinnou tečku, druhý desetinnou čárku. Trochu mne to zmátlo, měl jsem za to, že se řídí nastavením systému.
Tak po chvíli hledání jsem našel, že se toto nastavení přepíná v jednotkách (menu Manage > Project Units) daného modelu, úplně poslední přepínač dole v panelu:


Tady se dá tedy nastavit, jestli potřebujete v modelu (hlavně tedy v kótách nebo výkazech) používat tečku nebo čárku.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát