středa 4. března 2015

Pracovní sady (Worksharing) a jak je používat

Tento článek vychází z mých osobních zkušeností s prací na modelech Revitu, které využívají sdílení informací pomocí pracovních sad. Není úplně vyčerpávající a nedá se chápat jako návod jak pracovní sady využívat k naprosté spokojenosti. V každé profesi a v každé projekční kanceláři lze najít specifické nastavení a požadavky, které obecným popisem nelze naplnit.
Pracovní sady (PS) neboli Worksharing v anglické verzi Revitu umožňují týmovou práci na jednom modelu. K modelu tak může přistupovat více projektantů či architektů najednou a výrazně zrychluje a zefektivňuje práci s modelem.
Několik pojmů:

  • Centrální sdílený model - je to model, ve kterém jsou povolené PS a může (většinou je, ale nemusí) být uložený na serveru
  • Serverově sdílený model - pro sdílení modelu včetně pracovních sad je použit Revit Server, jinak je práce s daty téměř stejná jako u centrálně sdíleného modelu
  • Lokální model - vzniká uložením lokální kopie centrálního modelu, na této lokální kopii se pracuje
  • Pracovní sada - logický celek, který sdružuje prvky modelu dle potřeb a zvyklostí společnosti. PS se mohou dělit dle podlaží, konstrukčního využití, umístění atd.
  • Synchronizace - v určitém časovém cyklu si Revit vyžádá synchronizaci dat mezi lokálním a centrálním modelem pro aktualizaci dat
Práce s PS začíná povolením PS v aktuálním modelu. K tomu slouží ikona a následně tabulka dole na panelu v prostředí Revitu:


PS lze začít používat v kterékoli části projektových prací na modelu, záleží pouze na zvyklostech a potřebách společnosti. Po kliknutí na ikonu PS se objeví úvodní upozornění, že se chystáte povolit sdílení projektu a dojde k základnímu rozdělení modelu do pracovních sad. Revit na začátku dělí model do dvou skupin - podlaží a osnovy do jedné a vše ostatní do druhé. Obě sady mohou být libovolně pojmenované. Po kliknutí na OK se otevře hlavní panel PS, kde můžete vidět další možnosti, jak pracovat s PS.


Aktivní pracovní sadu si můžeme nastavit jak v tomto panelu, tak i v panelu (viz obrázek 1. vedle ikony pro PS). 
Název je asi jasný, popisuje danou PS a je vhodné ho volit jednoznačně. Použití českých znaků nevadí, v tomto případě jsem zatím na problémy nenarazil.
Editovatelný - tento sloupec ukazuje, zda je pracovní sada vyhražená pro editaci či nikoliv. Asi vhodnější název by byl uzamčená. Pokud změníte editovatelnost PS na Ano, pak se stáváte jejím vlastníkem a nikdo bez vašeho povolení nemůže měnit prvky do této PS zařazené. Protože v tomto případě dochází k omezení ostatních, volte zapnutí editace s rozmyslem. Jinak se dočkáte velice častých žádostí o uvolnění vlastnictví k některým prvkům.
Vlastník - pokud si otevřete PS k editaci (změníte hodnotu Editovatelný na Ano), jste jejím vlastníkem a vaše jméno (tak jak je nastaveno v možnostech Revitu) se objeví v příslušném řádku. Ostatní spolupracující na modelu tak vidí, kdo je vlastníkem dané PS. Vlastníkem může být pouze jeden.
Vypůjčovatel - na rozdíl od vlastníka může být vypůjčovatelem prvku v PS více kolegů spolupracujících na centrálním modelu. Jakákoli změna pohledu či prvku vede sytém k tomu, že vás registruje a vypůjčí (a tím zablokuje pro ostatní) daný prvek. K jednomu prvku v rámci modelu tak může přistoupit pouze jeden z kolegů, ostatní ho nemohou měnit. V tomto řádku tabulky se tak může objevit více jmen, kteří mění jednotlivé prvky v dané PS.
Otevřené - z důvodu úspory kapacity paměti či zjednodušení a zrychlení práce můžete některé pracovní sady zavřít. Tím se uvolní z vašeho lokálního modelu a nepřekáží. Je to doporučený způsob práce, ale dělení na jednotlivé PS musí být provedeno tak, aby takovéto zavírání mělo smysl a nebylo na překážku. Zavřením PS neovlivňujete práci ostatních kolegů, jim se toto zavření neprojeví - projevuje se na lokální úrovni.
Viditelné ve všech pohledech - pro některé pracovní sady můžete zvolit, že se automaticky nebudou zobrazovat v jednotlivých modelech a jejich zviditelnění je nutno provést v každém pohledu pomocí VG na záložce Pracovní sady. Tam lze pro každou PS nastavit, zda zobrazení přebírá globálně (tedy z tohoto panelu PS na obr. 2) nebo se nastavuje Zobrazit / Skrýt pro pohled a sadu. Jedná se o dost tvrdé omezení, které je potřeba s kolegy dobře prodiskutovat a vysvětlit. Při použití dobře nastavených a používaných šablonách pohledu se práce trochu zjednoduší. Pro mne typickým případem je např. pracovní sada JTSK a v ní uložený model či dwg, z kterého se sdílí souřadnice. Nechci, aby k němu ostatní měli přístup (nevidí ho), ale zůstává v modelu.

PS jsou rovněž závislé na pohledech (či pohledově závislé entity mají svoje pracovní sady), stejně tak i rodiny a projektové informace. V naprosté většině ale pracujete pouze se základním balíkem PS, na ty ostatní se dostanete hlavně v případě problémů :-(

Pokud máte nastavené PS v modelu. můžete model uložit. Ukládáte ho jako Centrální na místo přístupné všem spolupracujícím kolegům. To, že se ukládá jako centrální můžete zkontrolovat pomocí tlačítka Možnosti v panelu Ulož jako, kde hned nahoře máte možnost (pro centrální model nutnost) zatržítka Po uložení nastavit jako centrální model. Po uložení centrální model zavřete (možná raději celý Revit, abyste měli jistotu, že nic z centrálního modelu není otevřené), a pomocí R > Otevřít > Projekt najděte uložený centrální model.


 Po jeho výběru (ne otevření) si dole v panelu zaškrtněte Vytvořit nový místní, tímto se po otevření vytvoří lokální kopie centrálního modelu, na které pracujete.
Jak pracovat s lokální kopii? Ráno po příchodu do práce si postupem viz výše najděte centrální model a vytvořte si novou lokální kopii (přepište starou lokální kopii z předchozího dne), celý den pracujte a synchronizujte, večer synchronizujte a uvolněte všechny vaše vypůjčené entity - to se automaticky děje při synchronizaci, pokud to takto máte nastaveno). Nikdy neodcházejte, pokud jste svoji práci nezesynchronizovali a vše neuvolnili, můžete tím způsobit problémy kolegům vedoucí i ke ztrátě části vykonané práce na modelu.
Lokální soubor poznáte podle názvu, kde automaticky k názvu centrálního souboru doplňuje i jméno uživatele podle jména nastaveného v možnostech (nebo podle přihlášeného v Revitu k účtu Autodesku). K čemu je dobrá změna názvu uživatele v možnostech jistě při práci na sdíleném modelu v Revitu zjistíte :-).
Zajímavou možností při práci s PS je možnost si barevně zobrazit vlastnictví, vydání, či rozdělení modelu do PS. Slouží k tomu ikona vpravo vedle "žárovky" dole na panelu modelu, kde lze nastavit různé hodnoty barevného zobrazení. Může to sloužit jako další z mnoha forem prezentace modelu. Toto zobrazení lze i vytisknout.
Další panely, které jsou potřebné při práci s PS najdete v menu Spolupracovat. Jsou celkem jasně pojmenované:
Požadavky na úpravu - zde se vám budou řadit požadavky na uvolnění potřebných prvků od ostatních kolegů, pokud se sejdete při editaci nad jedním prvkem. V seznamu máte možnost povolit či zamítnout, záleží na vás, pro co se rozhodnete.
Synchronizovat s centrálním souborem - buď s dalším nastavením nebo rovnou, nahrajete svoje změny na centrální model a zároveň stáhnete změny, které na centrální model nahráli ostatní kolegové.
Znovu načíst nejnovější - oblíbené klávesová zkratka RL z anglického Reload Latest - tímto příkazem nahrajete změny z centrálního modelu bez toho, abyste zároveň nahrávali svoje změny.
Uvolnit všechny moje - uvolníte vlastnictví či vypůjčení prvků, které máte. U některých prvků, které jsou proti centrálnímu modelu změněné, dojde k synchronizaci, u nezměněných prvků dojde pouze k uvolnění - opět rychlejší varianta než synchronizace.
Zobrazit historii - zobrazení toho kdy a kdo dělal změny na centrálním souboru, při synchronizaci lze i dopsat komentář, který se zde objeví.
Obnovit zálohu - při zavřeném centrálním souboru lze nalistovat a obnovit stav centrálního souboru k určitému datu - vhodné při kolizích či pádu centrálního souboru - i k tomu dochází. Kvůli této možnosti nikdy neodstraňujte pomocné soubory, které si Revit vytváří po uložení centrálního souboru na disk.
Jak uložit daný prvek do zvolené pracovní sady? Každý nový prvek, který vytvoříte či vložíte do modelu, se ukládá do aktuální PS. To je ta PS, která je zvolena v panelu pracovních sad - nemusí být editovatelná! Změnit přiřazení prvku do PS je možno měnit v panelu vlastností daného prvku, kde se nachází i řádek Pracovní sada v části Identifikační data panelu vlastností.

Pro práci s PS nabízí Autodesk aplikaci Worksharing Monitor (pro každou verzi zvlášť), která monitoruje a upravuje práci hardware s PS. Je ke stažení na Exchange Autodesku a doporučuji ji používat.

Pracovní sady a varianty - je dobré tyto dvě věci v projektu nekombinovat, nemají se rády. Když už musíte mít varianty v rámci PS, volte varianty tak, aby všechny prvky dané varianty byly součástí jedné PS.

Vypínaní PS v připojených modelech Revitu - lze ovládat i zobrazování PS v připojených modelech, ale PS v aktuálním modelu se musí jmenovat úplně stejně jako v připojeném modelu.

Parts (součásti) a pracovní sady - dle mých zkušeností dost hrůza, pokud potřebujete spojovat součásti prvků, jejichž originály jsou členy různých PS.

Máte další zkušenosti či dotazy z této oblasti? Napište je sem nebo na náš obecný email info_at_bim-forum.cz, prodiskutujeme je.

Za BIM-Fórum o.s.

Peter Jirát1 komentář: