středa 22. února 2017

Dynamo - zápis hodnoty z Plochy do Místnosti

Dost často se stává, že je potřebné zapsat některou z hodnot Area (Plocha) např. název nebo plochu do některého z parametrů Room (Místnost). Máme třebas vytvořené názvy bytových jednotek (nebo hrubé podlažní plochy jednotlivých bytů) jako Area a chceme tuto plochu nebo označení bytu mít zapsanou do zvolených parametrů Místností, které půdorysně odpovídají bytu.
Lze k tomu využít jednoduché aplikace v Dynamu:


Aplikace načte Areas a Rooms, zjistí ohraničení jednotlivých Areas, zjistí zda středy místností leží uvnitř ohraničujícího polygonu Area, a pro vyhovují místnosti zapíše zvolený parametr z Area (v tomto případě "Name") do zvoleného parametru v Room ("Department").
Možné problémy:

  •  Více Areas v půdorysných pohledech na jedno podlaží (např. GIA, BOMA, kanceláře atd) - nutno filtrovat podle typu Area a volit jiné parametry v entitách Room pro zápis zvolených hodnot.
  • Místnosti v odskočených podlažích proti půdorysům ploch.

Uzel Room.Bounderies je z balíku Clockworks.

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát

Žádné komentáře:

Okomentovat