středa 9. listopadu 2016

Caseworks - Krabicové prvky v Revitu 2017

Narazili jsme nedávno na zvláštní chování této kategorie v Revitu, pokud ji chcete zobrazit v půdorysném pohledu v projektu.
Windows, Caseworks (v českém překladu Truhlářské výrobky) a Generic models jsou 3 kategorie, které se zobrazují v půdorysu, i když jsou nad rovinou řezu v modelu a jsou v páse zobrazení mezi Top a Cut Plane:


To je výhodné pro různé bytové rozváděče apod, které jsou pod stropem (řezná rovina je neprotíná), ale zároveň jednoduše viditelné v půdorysech.
Jak se ale zobrazují rodiny Caseworks v půdorysu, pokud jsou takovéto rodiny protnuté řeznou rovinou (Cut Plane) v modelu?
Caseworks mohou být zobrazené i v půdorysu coby "řezaný" objekt. Ovšem toto zobrazení se na rozdíl od všech ostatních kategorií neřídí tak úplně výškou řezné roviny v modelu, ale naopak výškou řezné roviny v rodině.
Tedy pokud si vytvoříte rodinu Caseworks s nějakou tloušťkou "stěny" a krytím zeshora,

tak očekávaného zobrazení v půdorysu, pokud tento element bude řezová rovina v modelu protínat,


dosáhnete pouze pokud řeznou rovinu (ve View Range / Rozsah pohledu) v rodině elementu nastavíte tak, aby element protínala. Tato kategorie jednoduše na řeznou rovinu v modelu moc nereaguje. Okna a Obecné modely se chovají standardně, tam k těmto problémům nedochází.
A pokud máte element této kategorie, který je vysoký tak, že zasahuje do více podlaží, a navíc v každém podlaží se půdorysně liší (roztahuje či stahuje), pak se nedá toto nastavení pro každé patro rozumně nastavit a nezbývá nic jiného, než převést kategorii z Caseworks na jinou, asi nejvhodněji opět na Generic model.

Pokud najdete řešení tohoto chování, tak nám napište. Mně to přijde jako bug...

Za BIM-Fórum z.s.

Peter Jirát


Žádné komentáře:

Okomentovat