pátek 28. srpna 2015

3D projektovanie

Do stavebného projektovania  preniká skratka BIM (informačný model budovy) je to nový spôsob práce  v projektovaní stavieb. Informačný model budovy má svoj základ v 3D  projektovaní - modelovaní. Bez neho BIM neexistuje. 3D projektovanie-modelovanie je možné pomocou rôznych  programov sú dokonalejšie menej dokonalé  komplexné, alebo len úzko profesné. Dochádza k postupnej zmene pri projektovaní. Osobne mi to pripomína 90-te roky minulého storočia. Vtedy som poznal len PP (pentelka+pantograf) projektantov a ovládali svoju profesiu dobre. Architekt - šmírak  - tuška  -  kreslička  - pero -  cyklostyl - profesista- šmírak....  bol vtedy štandardný tým- schéma práce. Nedokonalosti a chyby boli  ešte častejšie ako teraz. Práve vtedy  vznikali normy, ktoré do dnešných dní určujú ako a čo sa má zobrazovať. Veta :"Podľa normy" sa stala svätým grálom komunity projektantov.
      V 80-tych rokoch nastupuje Autocad. V bývalej ČSSR som sa stretol v 1987 s verziou 2.0 a následne R7. Reakcie na tento program boli veľmi podobné  tým dnešným na 3D programy. Projektanti "PP" boli výrazne rýchlejší a ekonomicky  efektívnejší ale  aj tak o svoje miesto v  projektantskej komunite prišli. Nahradili ich projektanti v Autocade "DWG projektanti" z kresličiek sú dôchodkyne a o nové nie je záujem, pauzovací papier je umelecký artikel. Autocad je v prenesenom zmysle len pantograf aplikovaný do kurzoru myši, systém vrstiev je len obdoba starého "presvecovanie výkresov" preto sa aj všetky normy typy čiar a celá formálna stránka projektovania   preniesla na monitory počítačov. Je tu ďalšia generácia  projektantov, ktorý majú naučený a zažitý spôsob myslenia, videnia a grafického vyjadrovania. 3D program na prenos do 2D majú v hlave. V rámci nášho geografického priestoru sú najdominantnejšie  tieto  3D projekčné programy

- Allplan Nemetschek
- ArchiCad  Graphisoft
- REVIT Autodesk

V ponuke sú rôzne BIM programy ako npr. DDS CAD, ale tieto neumožňujú on-line zdieľanie tkzv. hlavného/centrálneho súboru stavby vytvoreného architektom lokálne, alebo vzdialené. Sú to
rozšírené a upravené pôvodné 2D programy v súčasnosti použiteľné s výmenným formátom IFC.
Ale na začatie s 3D projektovaním dobré, nakoľko rešpektujú a obsahujú všetky značky a symboly používané v 2D projektovaní takže prechod z 2D na 3D je prijateľnejší.Malá časť architektov a stavených ing. začala 3D programy umožňujúcich on-line zdielanie používať v praxi, nie je to dokonalé často používajú kombinácia 3D/2D, ale začali. V profesiách je to ale úplne na začiatku aké sú najčastejšie uvádzané dôvody DWG profesných projektantov proti 3D programov:

-  nezobrazujú  2D výkresy, rezy a pohľady  podľa  platných noriem
- grafický výstup je  nutné prenášať do iných 2D programov a dopracovať
- nedisponujú dostatočnými 3D databázami domácich stavebných a profesných produktov
- nedisponuje databázami národných profesných schematických značiek, označení, popiskov
-  nie sú v nich zapracované národne normy a lokálne  zaužívané projektové štandardy
- podľa 3D "obrázkov" sa nedá realizovať  stavebná a profesná výroba
-  realizácia výrobnej dokumentácie je náročná a je ju nutné dorábať v 2D programoch
- sú  náročné na zvládnutie a ovládanie vyžadujú komplikované nastavovanie
- jazyková lokalizácia nepoužíva  zaužívanú odbornú terminológiu
- v porovnaní s 2D programami sú niekoľkonásobne drahšie a bez okamžitej pridanej  hodnoty
- vyžadujú systémové a databázové vedomosti pri ovládaní počítačov a sietí
- majú vysoké nároky na hardware a predražujú nákupy techniky a technológie
- sú len pre veľké projekčné spoločnosti, ktoré si môžu dovoliť IT technikov
- pre malé kancelárie a samostatných projektantov sú neekonomické
 - nie sú objednávky na 3D projekty

Nebudem rozpisovať  obdobné dôvody, ktorými podobne argumentovala predchádzajúca
generácia "PP projektantov". Fakty sú jednoznačné, pentelkou a pantografom sa dnes
neprojektuje.

       Prečo 3D, 4D,5D...? ( 3D-projekt, 4D-projekt + rozpočet,
                                        5D-projeket + rozpočet+časová os  realizácie stavby)

Je to normálny vývoj a progres v tejto oblasti projektovania. Môžeme si vymyslieť ešte veľa iných dôvodov okrem uvedených v predchádzajúcom texte , ale v budúcnosti neobstoja. 3D projektovanie aj keď zatiaľ nie je tak rozšírené a populárne prináša do stavebnej výroby novú kvalitu a perspetívu. Aké sú hlavné problémy, ktoré je potrebné zvládnuť pri prechode na 3D projektovanie-modelovanie.

 1. Zmena technického myslenia a projektanskej predstavivosti


Táto zmena je veľmi náročná. Už od študentských rokov si každý budúci technik osvojuje súčasné spôsoby zobrazovania-premietania do 2D. Pri 3D projektovaní je to najväčšia prekážka.Tam sa priamo kreslia 3D objekty s ktorých sa stavia budúca stavba. S určitou nadsádzkou túto činnosť môžeme nazvať , staviteľstvo vo virtuálnom 3D priestore. Tento spôsob práca nejako nesúvisí s 2D. Myslieť v 3D objektoch je dosť podobné mysleniu remeselných profesií. Každý predmet v rukách remeselník je objekt, ako sa tento premieta do 2D roviny je nepodstatné. Je nevyhnutné úplne odísť z obmedzujúceho sveta 2D zobrazovania. Ak chcem projektovať v 3D musím myslieť v 3D a nie sa stále zamýšľať a predstavovať si ako to bude vyzerať v 2D a podľa normy. Pripomeniem dialóg z filmu MATRIX kde hlavný protagonista jednoznačne konštatuje: "Musíš oslobodiť svoju myseľ" . Rovnaká náročná adaptácia čaká každého kto sa rozhodne projektovať v 3D

 2. Akceptovanie súčasných nedokonalých zobrazovacích zariadení a ich obmedzení.


 Keď už konečne myslíme v 3D máme zatiaľ pred sebou monitor 2D, ktorý vyvoláva ilúziu 3D. Je to  akoby 3D oko do virtuálnej stavby. Problémy tohto 3D oka veľmi sťažujú projektantskú prácu. Stále je potrebné myslieť na ktorom som poschodí (aktívnej rovine), čo je zobrazené  čo dočasne skryté, čo je už za a čo pred zobrazovacou rovinou. Sú to dlhé hodiny si osvojenia praktického pohybu vo virtuálnom priestore. Pomáha štvor-oknové zobrazenie (nárys, pôdorys, bokorys, 3D) ale aj na to si treba zvyknúť. Pohyb kurzora nie je ako v 2D, že je presne na daných súradniciach v 3D je dôležité na akej rovine je 3D objekt umiestnený. V začiatkoch projektant často nechápe prečo sa čokoľvek nezobrazuje, alebo prečo sa to zobrazuje úplne inak ako zamýšľal. Virtuálny 3D priestor nemá obmedzenia fyzického sveta presun z 20. poschodia   do  prízemia je okamžitý rovnako aj v ďalších X,Y smeroch. V začiatkoch sa často stáve že  chcem umiestniť   3D objekt, ale neumyselne som sa posunul mimo celý stavbu a na nesprávnu rovinu -  podlažie. Osobne očakávam v budúcnosti priestorové 3D zobrazovacie zariadenia. Úvodná predstava je povedzme 0,5 m3 kocka v ktorej je trvalé zobrazenie 3D a pozerať sa dá zo všetkých strán obdoba  súčasných hologramov . Takáto techologická novinka by úplne odstránila popisované obmedzenia a nedokonalosti. Určite sa dočkáme. Súčasné 3D okuliare nie sú riešením tohoto problému. Projektovanie so zobrazovacím zariadením na hlave je dlhodobo nemožné.

Odmenou za zvládnutie 3D projektovania je odstránenie všetkých kolízií, prienikov nedokonalostí, medzier....atd. Možnosť rýchlo vytvoriť akýkoľvek 3D pohľad, jeho 3D rozklad, 3D detail normatívny formalizmus súčasného kreslenia úplne stráca zmysel. Vedľa pracovného 2D pohľadu, ktorý má úplne rovnaký zmysel ako reálny pohľad na akýkoľvek objekt môžem umiestniť viacero 3D doplňujúcich pohľadov, ktoré dokonale informujú ako daný objekt vyzerá. Potom tak v súčasnosti dôležitá čiarkovaná, či bodkočiarkovaná čiara (podľa normy) je úplne nevýznamná a v podstate nepotrebná, jednoducho ani za skutočnú stenu nie je vidieť. BIM štandardy má už väčšina krajín včetne ČR. Je len otázka času kedy budú tieto pravidlá oficiálne schválené a povýšené na normu. EU zašla ďalej, a požaduje aby každá verejná zakázka od roku 2016 bola projektovaná v 3D.

 3. Pochopenie 3D databázového systému a využívanie  jeho vlastností.

Ak vyprojektujeme  stavbu v 3D jej matematický obraz je uložený v súbore ako  trojrozmerná indexovaná matica. Táto súborová databáza je základom stavebného informačného modelu BIM. Nepozná jediné správne riešenie, pozná len nesprávne riešenia (zle matematicky formulované otázky)  a prakticky neobmedzené množstvo možných riešení - výstupov.  Ak projektant pochopí možnosti  princíp a vzťahy v tejto databáze umožní mu to veľké množstvo výstupov, tabuliek, podkladov, prepojenia na rôzne ďalšie systémy a oblasti ktorých sa stavebná výroba dotýka npr.

- stavebné materiály
- cenové ponuky
- celkové náklady
- výberové konania  na základe podkladov z 3D projektu
- ekonomika prevádzky budovy
- údržba a životný cyklus systémov v budove
- ekonomika vykurovania/chladenia
- zónovanie budovy podľa dostupnosti
- požiarna ochrana

Výstupy a možnosti s tejto databázy sú veľmi zaujímavé a atraktívne aj  pre prevádzkovateľa, užívateľa stavby. Tak 3D nepotrebuje len investor, ale aj užívateľ. Môžeme ekonomicky dielo- 3D projekt opätovne zhodnotiť.  Veľkým príkladom sú nám bývalí  bankári, ekonómovia účtovníci, pokladníčky, ktorý veľmi rýchlo opustili  papierové  kartotéky a účtovné knihy a  dnes využívajú obrovské databázy a servrové zdieľanie  vlastnej práce.

 4. Možnosti sieťovej spolupráce

Túto možnosť ponúkajú aj súčasné 2D programy, textové a tabuľkové programy...atd. Problém je, že pri 2D programy nie sú plne parametrické,  rôznymi typmi čiar zobrazujú neviditeľné hrany, rezy...atd. Ak je vyvolaná zmena na rozmer, posun steny, podlažia, TZB zariadenia...atd. 2D program ju vie  posunúť, ale nevie  zmeniť čiarkovanú čiaru  na plnú tenkú, lebo objekt už npr. vidno. Bez tohto rozlišovania 2D zobrazovanie zlyháva.

Centrálny súbor  výkresu je možné zdieľať  v rámci jednej profesie alebo medzi všetkými potrebnými
profesiami. V 3D modeli je možnosť posunu celých poschodí, rozvodov zariaďovacích predmetov.
Tato zmena sa okamžite prejavuje na všetkých dokumentoch t.j. aj výkresoch. Architekt má okamžitú
spätnú väzbu ako profesia zasahuje do jeho diela. Medziodborová spolupráca je veľká možnosť pre profesistov, výkresy plné symbolov a značiek sa zmenia na reálne zobrazenia všetkých rozvodov. Prepojenosť na výrobnú dokumentáciu sa už  v programoch objavuje a je len otázkou času, že podklady z 3D modelu budú podkladom pre výrobné CNC stroje. Komunikácia samozrejme  sieťová. To že zatiaľ nejestuje žiadna realizačná firma je len preto, lebo nejestvujú 3D projekty v dostatočnom množste. Nie je požiadavka.

 5.  Prezentácia celého diela vo virtuálnom priestore.

 3D projekt umožňuje virtuálnu prechádzku,  po celom budúcom objekte a jeho predstavenie  budúcemu zákazníkovi ale aj realizátorovi. Je možné predísť mnohým sklamaniam konfliktom, prerábkam a ďalším nepríjemnostiam, ktoré sú dôverne známe každému projektantovi.  Rovnako môžeme s veľmi malou chybou vypočítať aj konečnú cenu diela, prípadne zistiť, že na návrh nevieme zabezpečiť primeranú realizačnú firmu s potrebnými skúsenosťami, zároveň je možnosť aj realizačným firmám predstaviť  čo sa od nich požaduje. Prípadne  investor zistí že rozpočet ma na „Trabant“ ale jeho požiadavky prenesené do 3D modelu reprezentujú „BMW“  Pomocou 3D projektu vieme  realizovať v predstihu výberové konania  už počas získavania administratívnych povolení. Harmonogram stavby určenie kritických častí, potrebné množstvo pracovníkov v potrebných profesií.


 Z uvedeného vyplýva že poukazovanie projektantskej komunity na nevýhody a nedostatky súčasného 3D projektovania je len skrývanie sa za neochotu


Zmeniť svoje myslenie a prístup k projektovanie
Neochota prejsť náročným obdobím štúdia 3D projektovania na úkor osobného a rodinného    času
Strach z ekonomických dopadov a zotrvačnosť pokračovať v zaužívaných spôsoboch

6. Realizačné firmy
Súčasné 2D projektovanie nemá dobrú povesť u realizačných firiem, často sa vyjadrujú na adresu projektantov ironicky. Schematické výkresy, plné značiek, symbolov a chýb sú dostatočným dôvod
k tomuto prístupu. Pre firmy realizujúce TZB je často projektová dokumentácia  len na predbežné zorientovanie sa a vypracovanie cenovej ponuky. Inštalujú projektované zariadenia, ale  podľa vlastných postupov a predstáv. Papier ako materiál na ktorom je zobrazená projektová dokumentácia, nie je materiál úplne vhodný na dennodenné používanie pre majstrov stavebnej a profesnej výroby. Aj keď sa v tejto forme používa od čias staviteľov katedrál v stredoveku. Predpokladám, že aj tu zasiahne súčasná technológia a dostatočne mechanicky odolný tablet s 3D modelom a príslušnými 2D pohľadmi nahradí súčasnú papierovú dokumentáciu a bude sa používať priamo na stavbe s on-line prístupom na internet. Pracovné mobily a vysielačky sú súčasnou realitou stavieb.  Riešenie prípadných zmien vyvolaných investorom,  zmenu  materiálu bude možné riešiť v reálnom čase s projektantom a bez toho, aby musel byť fyzicky prítomný na stavbe. Realizačné firmy v USA a západnej EU už takéto riešenia v praxi používajú.

7. Záver
Predpokladám, že všetci z komunity profesných projektantov, ktorí  sa neprispôsobia a neprejdú na 3D projektovanie budú postupne vytlačení z trhu práce. 2D projekčné programy ktoré v súčasnosti ovládajú nebudú schopné prečítať ponúkané súborové formáty 3D projektov. Architekti rovnako, ako v 90-tych rokoch postupne prejdu vďaka tlaku  investorov na 3D projekty a budú sa snažiť naplniť ich požiadavky . Investorov láka vždy  znižovanie nákladov, skracovanie  termínov a zvyšovanie účelnosti a kvality, to všetko 3D projektovanie  ponúka.   Pokusy o 3D tlač budov  prebiehajú, netvrdím že to bude o rok o dva, ale podkladom na takúto stavbu môže byť len 3D projekt. Ak na tieto projekty nebude dostatok schopných projektantov investori si ich objednajú v zahraničí. 3D projektovanie je už súčasnosť, ale hlavne blízka budúcnosť. To že je dnes v ňom veľa nedokonalosti a problémov je objektívna skutočnosť. To ale neznamená že čakaním na dokonalý 3D projekčný program  je to správne a pre každého projektanta perspektívne rozhodnutie. Pre aký konkrétny 3D projekčný program sa rozhodnúť je otázka potrieb, vlastností, požiadaviek konkrétneho projektanta. Výmenný IFC formát sa stále zdokonaľuje.

K často spomínanej ekonomike nákupu príslušného programu výrobcovia výrazne zmenili v tomto roku prístup a je možné si vybratý program prenajať na nevyhnutne nutnú dobu, ceny sú aspoň podľa mňa prijateľne od 60-300 €/mesiac. Rovnako aj na zvládnutie programov sú ponúkané až 3 ročné  študentské licencie, kde výrobca software detailne nezisťuje či ktokoľvek je alebo už nie je študent. Možností legálneho používania za účelom štúdia je viac. Zvládnuť 3D projekčný program nie je práca na mesiac-dva často to pri iných povinnostiach trvá aj rok.

Ak ste dočítali až sem, ďakujem  za Váš čas, ak vyjadríte akýkoľvek názor pomôže to všetkým, ktorí sa o danú problematiku zaujímajú.

55 komentářů:

 1. Z pohledu profese elektro:

  - v podstatě na trhu stále neexistuje adekvátní BIM SW nástroj s odpovídajícími (alespoň slušnými) výstupy běžných 2D programů; a vypláznout 150 nebo 80 tis za něco, z čeho mi vypadne polotovar, který pak musím stejně dodělat ve 2D? není to práce navíc a vyhazování peněz? nedává to smysl

  - neexistuje žádné portfolio profesních rodin; ty co jsou nabízeny prodejci jsou zcela nepoužitelné (zpravidla buďto US výrobky, anebo totálně odfláknuté); sami výrobci elektromateriálu žádné rodiny zatím moc nenabízejí; takže nezbývá, než vše tvořit sám jedno po druhém ... zase jsme u práce navíc, kterou nikdo nezaplatí

  - v současnosti proto nezbývá, než modelovat akorát základní prostorové nároky profese (trafa, skříně, trasy)

  - v podstatě neexistuje poptávka po profesi elektro v BIM; cca půl roku vehmentně nabízím BIM spolupráci, včetně architektů o kterých je veřejně známo, že jedou v BIM a výsledek ... nula nula nic; za půl roku jeden BIM projekt malého bytového domu s požadavkem namodelovat v BIM rozváděče a zbytek doprojektovat klasicky ve 2D

  - naprosto tragická je nekompatibilita i u samotného Autodesku, kdy pokud architekt dělá v Revitu 2015 a vy v Revitu LT 2016 tak stejně není jiná cesta, než spolupracovat přes IFC

  - ideu, že všichni budou online pracovat na jednom modelu, vnímám jako zatím největší utopii celého BIM; myšlenka je to krásná, ale realizovatelná tak maximálně uvnitř architektonického ateliéru, který bude mít vlastními silami zajištěny i všechny profese (kolik takových existuje?)

  - na trhu vítězí nízká cena, proto se těžko bude profesant zalamovat za pár šušňů s modelováním kdejaké poslední zásuvky a káblíku v BIM; na druhou stranu když budu nabízet ceny podle oficiálního kalkulátoru ČKA (viz https://www.cka.cz/cs/pro-architekty/stanoveni-hodnoty-projektovych-praci), tak mě pošlete do háje ...

  To, že nejsou profese v BIM není o profesantech.
  Je to o architektech (objednatelích).

  Architekti velmi velmi často preferují projektanty důchodce. Protože jsou levní. Ano, jsou levní, protože stále dokola kopírují roky neplatné normy a padají z nich totální paskvily, což nikoho netrápí (netrápí to objednatele, že dostává vadné projekty, netrápí to stavební úřady, netrápí to ČKAIT). Ale zas nejde rozumně čekat, že ten nejlevnější důchodce začne dělat něco v BIMu ... a čekat že ten co vysolí deseti až statisíce za BIM SW bude dělat za ceny důchodce? Se nedivme že je situace taková, jaká je :-)

  OdpovědětVymazat
 2. Dobrý deň pán Hlavatý,
  poznám Vaše názory z blogu "Projektant bloguje" a akceptujem vaše pripomienky. Špecializujete sa na silnoprúd, je to skôr oblasť priemyselných závodov, výrobní veľkých rozvodí atd.

  Uvádzate že je treba zaplatiť 150 alebo 80 tisíc CZK, nie je to súčasná realita. Stačí zaplatiť cca 300€ ktoré si ale treba dohodnúť s objednávateľom ako softwarový náklad. Je to mesačné nájomné. (samozrejme nie pri rodinom dome, to môže byť len pilotný skúšobný projekt) Elektro projekt by nemal trvať dlhšie ako 5-10 dní pri dobrom zvládnutí programu.

  - profesné rodiny neexistujú preto lebo ich od výrobcov nik nepožaduje.Pri
  všetkom novom je nevyhnutné robiť nadprácu, to sú osudy novátorov.

  - nevenujem sa profesií elektro, ale TZB, ale myslím si, že na namodelovanie
  viacerých vodičov musí byť nejaký hromadný postup, prípadne s modelu sú
  odkazy na časti detailného pohľadu.

  - elektro profesia je "najohybnejšia" a pri realizácií vyvoláva najmenej konflikov.
  Zákazku na elektro 3D by som osobne nezháňal cez a architektov, ale u
  spoločností, ktoré projektujú veľké technologické celky a na ich odborných
  konferenciách a osobnou účasťou s laptopom v ruke a s konkrétnymi
  ukážkami čo dokážem.

  - nie je to tragická nekompatibilita, jednoducho celý tým musí mať rovnakú
  verziu t.j. ročník sa a dokonca aj rovaké update číslo zostavy. Také sú
  pravidlá treba ich rešpektovať.

  - on line spolupráca bude úplne rovnaká utópia, ako to že dnes má väčšina
  obyvateľov mobil. Tiež to v 90-tych rokoch tak nevyzeralo. V príspevku na
  diskusiách na BIM fore popisujem ako to realizovať (http://bim-
  forum.cz/forum3/viewtopic.php?f=15&t=58) V budúcnosti sa chystám
  publikovať podrobný návod fungujúci v našich podmienkach. Osobne už tak
  pracujem.

  - Schopnosť konkurovať 2D projektantom dôchodcom. Je to trh ponuka dopyt, ani vy si nekúpite keď nemusíte drahšie. Sťažovať sa že prechádzajú také alebo onaké projekty nie je cesta nikam. Jednoducho to profesný projektanti v 3D musia "dať" 2x tak rýchlejšie a v rovnakej cene ako súčasní 2D projektanti. Potom porazia konkurenciu.

  - chce to viac optimizmu, ako sa hovorí hádzať flintu do žita vie každý, ale dokázať, "dať to" je pre vytrvalých a potom úspešných.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
  2. O jakém konkrétním SW píšete za oněch 300 EUR měsíčně?

   Píšete, že už pracujete online na centrálním modelu - i s externími profesemi?

   Víte, já nemám problém s projektanty důchodci, anebo s cenami :-)
   Ani neházím flintu do žita. Jen popisuji realitu ...

   Vymazat
  3. "Špecializujete sa na silnoprúd, je to skôr oblasť priemyselných závodov, výrobní veľkých rozvodí atd. "

   To jsem úplně nepochopil. Rodinný dům nemá elektroinstalaci? Bytový dům nemá elektroinstalaci? Administrativní objekt nemá elektroinstalaci? Skladová hala nemá elektroinstalaci? Takto můžem donekonečna ...

   Vymazat
 3. Píšm o software Autodesk REVIT, pretože ho používam tu je odkaz na stránku s mesačným prenájmom t.j. na nevyhnutnú dobu realizácie projektu http://www.autodesk.com/products/revit-family/buy

  architekt má centrálny model stavby na svojom "mikro" servri a ja sa ako profesista TZB pripájam cez TeamViewer VPN.

  Ja tak ako vy realitu nevnímam, možno mám ružové okuliare, alebo sa mýlim. Neviem.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. No jo, jenže to je to, o čem jsem psal. V Revitu v profesi elektro neuděláte to, co v klasickém 2D. Nenakreslíte v něm kabely. Takže namodelujete v BIM, pak si to musíte vyexportovat do 2D, dokreslit kabely a pak v dalším programu ještě dokreslit rozváděče. To postrádá logiku.

   Jediné, co v REVITu uděláte je namodelování rozváděčů, tras, svítidel. Jenže to samé udělám i v Revitu LT, který stojí pár EUR na rok (pouze neumí ten centrální model).

   Vymazat
  2. Nemám skúsenosti s REVIT elektro do akej hĺbky a čo sa dá naprojektovať. Myslím že p.Jirát ako absolvent FEL ČVUT Praha by vedel k tomu dať lepšie stanovisko, ale aspoň podľa videotutoriálov, ktoré som si orientačne pozrel npr. https://www.youtube.com/watch?v=npcYonaaGZ4 to vyzerá že sa modelujú priamo káble, možno sa mýlim.

   Aj v REVIT-e LT sa dá veľmi kostrbato pracovať cez centrálny model, ale nie je to spôsob na normálnu prácu.

   Vymazat
  3. Ano, je to stále dokola ... REVIT je plný US standardů, které se v Evropě nepoužívají (jiná napětí, jiný způsob kreslení kabelů, jiné zásuvky, jiné zobrazování výpočtů osvětlení, atd.). Tohle někomu dodejte v česku na stavbu a v mžiku to máte zpátky k překreslení :-)

   Vymazat
  4. Ale veď to vôbec nemusí byť v REVIT-e, môže to byť v akomkoľvek inom programe, ktorý profesistovi vyhovuje a má IFC výstup, akurát sa nedá robiť on-line. Mne vyhovuje REVIT, projektujem v ňom. Nemusím pracovať zo žiadnymi slepákmi, ani si modelovať hrubú slepú stavbu. Robím priamo do modelu architekta a on ho pri kolíziách po vzájomnej dohode aj mení. Zobrazovanie je aj v TZB v EU úplne iné podriadené 2D to je realita. Tiež som dlhšie hľadal prijateľný spôsob, ako to dať do výkresov. 3D model nikdy nemôže akceptovať 2D zažité značky, skratky....atd. 2D zažité štandardy. Sú tak dnes v norme, ale nie je to budúcnosť.

   Vymazat
  5. A jsme zase zpět u mého prvního příspěvku ... žádný takový vhodný BIM SW (aspoň pro elektro) neexistuje :-)

   "v podstatě na trhu stále neexistuje adekvátní BIM SW nástroj s odpovídajícími (alespoň slušnými) výstupy běžných 2D programů"

   A na jiný použitelný způsob zobrazení profese než 2D jsem zatím nepřišel (čímž netvrdím, že neexistuje). Pokud namodeluji v BIM třeba všechny zásuvky a vypínače, tak výstup ve 3D nestačí - jsou tak prťavé, že na výkrese nejsou ani vidět. Musí tedy být vždy nějaký převod do 2D.   Jinak když jsem si v Revitu LT hrál se stavbou (učil se v něm dělat), tak být stavař, tak mezi AutoCADem a Revitem neváhám ani vteřinu. Tam je přínos neodiskutovatelný a jednoznačný.

   Vymazat
  6. Neviem ihneď ponúknúť prijateľné riešenie , musel by som sa naplno venovať aspoň mesiac dva revitu MEP elektrical, ale zdá sa mi dosť nepochopiteľné, aby Autodesk ignoroval spoločnosti ako je npr. Siemens má na svojich stránkach http://seek.autodesk.com/manufacturer/Siemens?resetft=true&source=mfrbrws&locale=en-uk, ani v TZB to nejde tak že z 3D modelu vypadávajú súčasné 2D výkresy plné značiek, šipiek odkazov ...atd. Tomu ale zákazník nerozumie, je to preňho nečitateľný kód. Zákazník rozumie reálnemu obrazu rozvodov a keď sa mu ukáže aké "rúrovo" čo ho čaká v technickej miestnosti, často má výhrady a dožaduje sa upratania. Keď mu ukážem súčasný "normovaný" pôdorys nepovie nič, nerozumie tomu. Nevie si to predstaviť. Rovnako sú nezrozumiteľné aj elektrorozvody a elektro firmy si to aj tak robia po svojom a projekt "ironicky" odsunú. Čo zostáva investorovi, keď si ich vybral ako realizátorov? Povedia mu, že nech si svietia pomocou výkresov a je koniec. Ak hľadáte softvare v ktorom namodelujete rozvody elektriny a očakávaťe že s toho vypadnú 2D výkresy, ktoré sú podľa noriem ktoré tvorili PP projektanti, tak taký skutočne nejestvuje. Ak sú zásuvky malé neviditeľné, treba zmeniť spôsob zobrazovania. Odkazy na 3D detaily v rámci výkresu..atd. Rovnaké je to aj pri TZB trubka PN10 DN 15 má priemer 15 mm a musí ju byť vidieť a rámci objektu. Vypinač je určite väčší. Ohľadne jednotiek som len tak letmo pozrel čo je v eketrickej časti REVIT-u a sú tam všetky elektrické veličiny v sústave SI. Pokiaľ sa jedná o výstup, tabuľky...atd. automaticky vyexportovať čokoľvek nie je problém. Je to jednorázová práca a výstup budete mať podľa zvyklostí na jedno kliknutie. Súbory sú prepojené a sa automaticky pri zmenách upravujú. Tým Vás ale vôbec nemám v úmysle nahovárať na REVIT, má veľa nedostatkov a problémov, ale lepšie som nenašiel a píšem o tom v čom pracujem.

   Vymazat
 4. Můj první komentář, který zmizel při pokusu o publikování, v podstatě souzněl s postoji p.Hlavatého a i jsem se tam na jeho blog odkazoval (i když vím, že ho znáte). A když mne opustila zlost a vrátil se sem, tak vidím, p.Hlavatý se již zapojil.

  Píšete, že:
  ... Stačí zaplatiť cca 300€ ktoré si ale treba dohodnúť s objednávateľom ako softwarový náklad... -V SR to asi funguje nějak jinak než u nás. Myslím, že po takovémto požadavku by by mě objednatel vyhodil a už nikdy by se neozval.
  ... profesné rodiny neexistujú preto lebo ich od výrobcov nik nepožaduje.Pri
  všetkom novom je nevyhnutné robiť nadprácu, to sú osudy novátorov. -Co je globálně efektivnější, kdo má o výrobku nejvíce informací? Má tu "nadprácu" udělat 1000x tisíc projektantů nebo 1x výrobce? Bude-li profesní rodina výrobku, bude tento výrobek i v projektu. Je to v zájmu výrobců. Ale taky jejich volba, zda do toho půjdou.
  ... nie je to tragická nekompatibilita, jednoducho celý tým musí mať rovnakú
  verziu t.j. ročník sa a dokonca aj rovaké update číslo zostavy. Také sú
  pravidlá treba ich rešpektovať. -To je tedy výrazná komplikace. To se architekt rozhodne přejít na nejnovější verzi a všichni ostatní musí taky "rozbít prasátko"? :-(
  ... Jednoducho to profesný projektanti v 3D musia "dať" 2x tak rýchlejšie a v rovnakej cene ako súčasní 2D projektanti. Potom porazia konkurenciu. -Projektování není sekání dřeva, kdy náhrada sekery štípačkou může zvednou produktivitu 2x. Projektování je proces, kdy nad již navrženým přemýšlím a posléze to již nakreslené mnohdy měním. Projekt prostě potřebuje i nějaký čas na "uzrání" a myslet si, že přechodem na 3D toho udělám 2x tolik je pitomost. A i osvojení 3D práce zabere hodně času.

  V tom zmizelém komentáři jsem mj. psal, že bych rád našel nějaký popis zkušeností s BIM projektování od profesního projektanta. Z Vašich odpovědí jsem pochopil, že nejste stavař, ale projektujete "TZB". Fajn. Můžete upřesnit to "vaše" TZB? Voda? Kanalizace? Topení? Vzduch?
  Musím říct, že přestože jsem si vaše texty přečetl několikrát, mnohému vůbec nerozumím:
  -"... Zobrazovanie je aj v TZB v EU úplne iné podriadené 2D to je realita." Je to mou nedokonalou znalostí slovenštiny, že nerozumím, nebo je chyba ve větě?
  -"... 3D model nikdy nemôže akceptovať 2D zažité značky, skratky....atd." Model možná ne, ale nějak to co nakreslíte musíte stavbě prezentovat. A to jde jen ve 2D (alespoň v současnosti).
  -"... ani v TZB to nejde tak že z 3D modelu vypadávajú súčasné 2D výkresy plné značiek, šipiek odkazov ...atd. Tomu ale zákazník nerozumie, je to preňho nečitateľný kód." Pokud myslíte tím zákazníkem nějakého MUDr., tak asi budete mít pravdu. Není ale projekt primárně určen realizační firmě k provedení naprojektovaného? A realizační firma musí být odborná a tedy tomu "kódu" rozumět.
  -"... Ak hľadáte softvare v ktorom namodelujete rozvody elektriny a očakávaťe že s toho vypadnú 2D výkresy, ktoré sú podľa noriem ktoré tvorili PP projektanti, tak taký skutočne nejestvuje. Ak sú zásuvky malé neviditeľné, treba zmeniť spôsob zobrazovania. Odkazy na 3D detaily v rámci výkresu..atd.". Jak tedy Vy realizačním firmám (a také úřadům) prezentujete naprojektované? Tisky 3D "obrázků" (na 2D papír)? Bez nějakých doplňujících popisů apod.? Nedokážu si to vůbec představit. Jedna věc je vše ve 3D navrhnout, spočítat, díky 3D vyřešit kolize a vygenerovat přesné specifikace a druhá věc je vše na venek prezentovat - tedy odevzdat projekt (zatím nevěřím tomu, že v dohledné době budou po stavbě běhat montéři s tablety a podle BIM projektu tahat trubky/dráty a jiné). Byl byste ochoten dát k dispozici nějaký Váš revitovský TZB projekt včetně výkresových výstupů (v PDF), abychom si my neznalci a pochybovači dokázali udělat představu?
  (v popisu SW se dočtu:
  "Revit MEP umožňuje automatickou tvorbu půdorysů, řezů, pohledů, detailů atd. Zahrnuje to nejen popis dimenzí, ale také automatické vkládání pozic atd." !!!!! To nějak neladí s tím co výše píšete)

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Dúfam že odpoveď nebude "chaotická" vždy skopírujem vašu vetu a potom odpoviem

   ....300€ ktoré si ale treba dohodnúť s objednávateľom ....by mě objednatel vyhodil a už nikdy by se neozval.
   Postupy a spôsoby vďaka nedávnej spoločnej štátnej minulosti sú veľmi podobné. V SR to určite funguje s väčšími problémami. Myslel som tým to, pri zakázkach občianskej vybavenosti (kde sú ceny podstatne vyššie) dohodnem cenu za dielo a do faktúry uvediem aj položku prenájom software, čo nemusí objednávateľa zaujímať, ale informačná hodnota má svoj význam, keď ju začne používať väčšina. Každému je jasné že nie je možné sa dožadovať ceny projektu 250 € keď len software je náklad 300 € a objednávateľ si to vie preveriť, že je to tak.

   architekt rozhodne přejít na nejnovější verzi a všichni ostatní musí taky "rozbít prasátko"? :-(

   Každý architekt potrebuje normálne spolupracovať. Väčšinou majú viacej verzií často od 2012-2016. Takže prasiatka rozbíjať určite netreba a potom nemusíte robiť úplne pre každého, aj keď každá práca je dobrá.

   Projektování není sekání dřeva,
   S tým samozrejme súhlasím, ale možnosti ktoré ponúka 3D projektovanie umožňuje výrazné zrýchlenie. Celý rozvod vzduchotechniky, alebo len jeho časť výškovo upravíte na pár klikov v 2D je to na pár hodín. Zmeny dimenzí rozvodov, výmena dielov je veľmi rýchla a efektívna. Samozrejme program na projektovanie musí byť perfektne zvládnutý. Projekt musí projektovať nie dlhé hodiny riešiť postupy možnosti a spôsoby smotriť po nete a nekonečne googliť. Proste tak ako to robíte teraz v 2D. Veď preto skončili pentelky a pantografy keď už bol projekt nakreslený dal sa oproti ručnému spôsobu niekoľko násobne rýchlejšie upravovať.

   "TZB". Fajn. Můžete upřesnit
   Pravdepodobne som použil národnú skratu Technické Zabezpečenie Budov. Pardon. Projektujem Zdravotechniku vodu a kanalizáciu.

   Je to mou nedokonalou znalostí slovenštiny,

   Je pravda že veta je viac výpovedná, upresním (Zobrazovanie je aj v TZB v EU úplne iné podriadené 2D, to je realita) Normované zobrazovanie v USA a v západnej EU je veľmi podobné tomu nášmu t.j. 2D , rozdiel je hlavne v značnách a symboloch, aj tam hľadajú grafické vyjadrovacie prostriedy ako využiť 3D projektovanie. Súčasná realita je že prevládajú 2D výstupné (výkresové) zobrazovacie systémy.

   Není ale projekt primárně určen realizační firmě k provedení naprojektovaného?
   Realizačná firma si projekty neobjednáva, ona ich len na základe výberového konania realizuje.
   Projekt je určený presne tomu "MUDr." často sa stáva a určite je to aj Vaša profesná skúsenosť, že realizačná firma zrealizuje a zrazu je na svete vážny problém: " A to takto má vyzerať" no a to výhovorkovo už poznáte. Firma na projektanta, projektant na firmu.

   Byl byste ochoten dát k dispozici nějaký Váš revitovský TZB projekt
   Ano pripravím v budúcnosti blog na tomto fóre. Chce to ale viac času, takže prosím o trpezlivosť.

   To nějak neladí s tím co výše píšete

   Pri poslednej vete, zase ja nechápem súvislosť, poprosím upresniť.

   Vymazat
  2. K té poslední mé i vaší větě:
   Psal jste "... Ak hľadáte softvare v ktorom namodelujete rozvody elektriny a očakávaťe že s toho vypadnú 2D výkresy, ktoré sú podľa noriem ktoré tvorili PP projektanti, tak taký skutočne nejestvuje. ...". No ale v "reklamních" letácích k REVIT MEP se píše, že "Revit MEP umožňuje automatickou tvorbu půdorysů, řezů, pohledů, detailů atd. Zahrnuje to nejen popis dimenzí, ale také automatické vkládání pozic atd.". Takže jak to s tím 2D publikováním je? Tak jak to popisujete vy nebo Autodesk? :-)

   Vymazat
  3. Je to niekde medzi tým. Projektant si predstavuje že pri aktivovaní akéhokoľvek pohľadu sa pred ním objaví výkres v 2D ktorý sa vytlačí a odovzdá. Predajca software pod automatickou tvorbou pôdorysov myslí že sa podľa určitých nastavení zobrazí požadovaný pohľad. Realita je taká že sa zobrazí pohľad, ale je ho potrebné v konkrétnom pohľade pohľadovo doformátovať podľa vopred pripraveného nastavenia tak aby zodpovedal normám zvyklostiam. Pod vetou Zahrnuje to nejen popis dimenzí, ale také automatické vkládání pozic atd." si treba predstaviť že si vyberiete popisovaciu rodinu a ona automaticky prevezme nejaký vopred nastavený parameter. Takže nezobrazia sa vám popisky automaticky, ale je taká možnosť, ale je to použiteľné obmedzene. Takže by som to napísal takto: Revit umožnuje vyšší stupeň automatizáciu projektovania ako súčasné 2D programy, ale zároveň hlbšie pochopenie a ovládanie programu a prednastavené pohľady, vzory, tabuľky...atd. Myslím že je to taká náročnejšia obdoba Autocadu, aj tam musíte mať pripravené tabuľky, bloky, typy čiar, vrstvy.....atd. a potom to výrazne uľahčuje prácu.

   Vymazat
  4. ... ale je ho potrebné v konkrétnom pohľade pohľadovo doformátovať ...
   To je mi úplně jasné, nečekal bych, že si zvolím nějaký svislý nebo půdorysný řez a bude to hned vypadat jako 2D výkres k odevzdání. Ale co mi není jasné, jsou ty možnosti "doformátování". Proto bych moc rád viděl nějaký výstup od profesního projektanta. Co jsem měl možnost vidět takového výstupy od stavařů ... no, nic co bych já chtěl se svým jménem odevzdat. Těším se až si najdete čas a něco pro nás připravíte.

   Vymazat
  5. Určite to bude trvať zopár týždňov, kým pripravím blog s projektom, lebo komunita projektantov je podstatne náročnejšia ako úradníci na stavebnom. Všetko čo som tu v odpovediach na vaše otázky uviedol sú dôvody, prečo som sa rozhodol pre REVIT. Má veľa chýb a nedostatkov, stále je čo zlepšovať, ale zostať pri CAD-e sa mi zdá úplne neperspektívne.

   Vymazat
 5. Pokračování:


  Měl bych pár dotazů k REVIT MEP, znáte-li odpověď. Nikde jsem se to nedočetl:
  -tepelné ztráty: údajně je umí spočítat - podle jaké normy?
  -podlahové topení: umí toto řešit? Podle jaké normy počítá?
  -obsahuje REVIT MEP nějaké databáze výrobků, resp. dají se potřebná data jednoduše doplňovat? Při výpočtech topení potřebuji počítat s konkrétními radiátory, armaturami, trubkami, kotli nebo TČ, ohřívači TUV, čerpadly, apod. Bez tohoto topení nespočítám a nezareguluji. Při návrhu VZT potřebuji pracovat s konkrétními VZT jednotkami, typy vyústek aj. Jak se to s těmito výrobkovými daty v REVIT MEP tedy má?

  V popisu novinek REVIT MEP 2016 (http://www.cadstudio.cz/novinky-bim-aplikace-autodesk-revit-2016-art2077) jsem se dočetl fascinující věc:
  "Jednotky průtoku v trubkách – v nastavení Jednotky projektu pro disciplínu Trubky přibyly nové jednotky pro Průtok – litry za minutu (L/min)".
  Myslíte, že si z nás dělají srandu? Že kromě již zřejmě existujících variant l/sec + m3/sec + m3/h přibyla i skvělá možnost l/min? (Tedy v terminologii Autodesku L/min). Řekl bych že nějaká konverzní tabulka pro přepočty různých jednotek průtoků bude ta nejjednodušší funkce REVITu a tedy možností výběru jednotek bude přehršel.
  A další "novinkovou" funkcí má být "Výrobní detaily – k vytvoření lépe koordinovaných modelů v Revitu můžete nyní použít obsah Level of Detail 400 z produktů Autodesk Fabrication (CADmep, ESTmep a CAMduct). Získáte tak přesnější model, který více odpovídá reálnému řešení instalací ve stavbě." Je k tomu i pěkné video. Ovšem nadšení Vás přejde, když se z jiných zdrojů (které jsem teď nenašel) dozvíte, že na takto nakreslené rozvody neaplikujete žádné výpočty, že je to v podstatě jen takový prezentační model.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Náročné otázky, ale skúsim

   -REVIT používa, počíta energetický model v cloude. Tento výpočet vychádza z postupu LEEED (Leadershio in Energy and Enviroment Desing) základom tohoto postupu je americká norma ASHARE 90.1.-2007 https://law.resource.org/pub/us/code/ibr/ashrae.90.1.ip.2010.pdf bližšie vysvetlenie vzťahov a postupov medzi jednotlivými systémami pri certifikácií budov sú popísané tu http://atelier-dek.cz/breeam-leed-%E2%80%93-certifikace-z-hlediska-udrzitelneho-rozvoje-528 (obsiahly text) prípadne tu http://www.tzb-info.cz/energeticka-narocnost-budov/5885-hodnoceni-a-certifikace-budov

   Certifikácia je samostatná "profesia". Môj názor, aj keď výpočet energetickej bilancie nie je úplne presne výpočet tepelných strát je možné pre potreby projektu používať americkú normu implementovanú v REVITE z dôvodu, že je prísnejšia a náročnejšia ako normované postupu v EU či národné ČR,SR....ČVUT vypracovala samostatný regionálny postup energetickej certifikácie budov SBtoolCZ.

   -Podlahové topení v zmysle 2D programov nepočíta. Počíta "Zátěže vytápění a chlazení" Potrebu energie na vykurovanie a chladenie.
   -REVIT pracuje s ucelenými 3D objektami rodinami t.j. obsahuje konkrétny radiátory, čerpadlá ohrievače vykurovacie a chladiace jednotky, tepelné čerpadla...atd. Súbory namodelovaných čerpadiel má npr. Grudfos http://www.pacopumps.com/RevitBIMFinder.aspx podobné je to aj u iných produktov npr.pre vzduchotechniku. Chýbajú domáci výrobcovia.

   -Jednotky L/s uvádzané ako "novinka" sa priamo dotýka TZB sanity a vody je to dobrá zmena autodesku nakoľko do verzie 2015 sa ako vstupná jenotka prietoku používal GPU (Galon za minútu) na zadávanie som používal pár riadkovú prevodnú tabuľku. Teraz už môžem zadávať priamo pre určujúci konektor npr. u sanitárnych zariadení požadovaný normovaný prietok v L/s.

   - Autodesk Fabrication je 2D program ktorý je od verzie 2016 implementovaný do REVIT-u.
   Systém, trasy a výpočty prietokov, rýchlosti prúdenia....atd. sa samozrejme dajú počítať len na objektoch 3D prepojenými systémom konektorov. Autodesk Fabrication slúži hlavne na reálne rozdelnie trasy systému vzduchotechniky a hlavne automatický prevod do 2D na výrobné pohľady, ktoré je možné doplniť 3D detailom. Takže nie je to prezentační model, ale pomôcka pre výrobu. Aj mňa často prechádza nadšenie, keď strávim pár dní nesprávnym postupom projektovania, ale doplnok Autodesk Fabrication nie je na 3D projektovanie vzduchotechnických systémov (neobsahuje konektory

   Vymazat
  2. K tomu TZB:
   Ptal jsem se na konkrétní profesi proto, že právě ta vaše - voda + kanalizace = ZTI - je z pohledu výpočtového úplně jinde než topení, které je zase mou doménou. Ne že by se u ZTI nic nepočítalo, ale srovnat to s topením nejde. Proto bych moc rád narazil na někoho, kdo v REVIT MEP topení dělá (a kdo by byl ochoten popsat své zkušenosti).

   To že REVIT počítá energetický model je sice jistě fajn, ale já potřebuju tepelné ztráty jednotlivých místností. A na to máme v EU ČSN EN 12831. LEEED apod. je hodnocení celkové energetické náročnosti, to nemá s návrhem topení nic společného. Zahrnuje i nároky na chlazení, osvětlení, apod.. Stejně jako u nás ze zákona zpracovávaný PENB (průkaz energetické náročnosti budovy).

   Píšete, že "Podlahové topení v zmysle 2D programov nepočíta. Počíta "Zátěže vytápění a chlazení" Potrebu energie na vykurovanie a chladenie". To je tedy úplně k ničemu. Já potřebuju pro pokrytí tepelné ztráty místnosti navrhnout vhodnou teplotu topné vody a s ní související rozteče pokládaných trubek, spočítat tlakové ztráty a zaregulování na rozvaděči. To nemá s žádnými 2D programy souvislost, to je výpočetní aparát, který je v BIM SW nutný, aby se pro návrh topení dal užívat.

   Vymazat
  3. Nemá tento blog nějaký problém s časem? K zobrazovanému času odeslání příspěvku je třeba připočítat 9h.

   Vymazat
  4. V predchádzajúcej odpovedi som uviedol link
   http://atelier-dek.cz/breeam-leed-%E2%80%93-certifikace-z-hlediska-udrzitelneho-rozvoje-528

   tam v tabuľke 4 je spomenutá norma EU ČSN EN 12831. Nerobím ani certifikáciu a ani vykurovanie (podlahové/ centrálne). Na úplne konkrétne výpočty sa používajú rôzne špecializované doplnky, aj ja ich používam viacero npr. presné uhlové otáčanie fitingov....atd. Buď sú s predvolenou firemnou databázov a zadarmo, alebo všeobecné a platené. Nakoľko sa o kúrenie nezaujímam, tak ani nepoznám konkrétne doplnky, ale predpokladám že nie ste jediný, kto to požaduje, takže je to určite naprogramované a poúkané.
   Je na tomto blogu časová disproporcia, ale "neriešim".

   Vymazat
  5. ... Na úplne konkrétne výpočty sa používajú rôzne špecializované doplnky ...
   No vidíte, a takovouto informaci se nikde v letácích a propagačních mailech nedozvím. Proto doufám, že se tady nějaký REVIT MEP znalý topenář objeví.

   Vymazat
  6. Len tak narýchlo pozrel autodesk App stores a npr. je tam vami spomínaná norma EU ČSN EN 12831 v doplnku

   https://apps.exchange.autodesk.com/RVT/en/Detail/Index?id=appstore.exchange.autodesk.com%3aheatloaden12831%3aen

   videotutoriál podlahového kúrenia a konkrétneho firemného riešenia je
   http://www.aga-cad.com/products/bim-solutions/mep-engineering-r-heating

   Vymazat
  7. Díky, kouknu na to. V Revitu nedělám, jedině si příležitostně přečtu zaslané informace a čtu na webu (česky/slovensky), takže něco jako Autodesk App stores mě zcela míjelo.

   Vymazat
  8. K těm ztrátám a Revitu: Kolega z VUT, Jiří Horák, který se touto problematikou zabývá v rámci diplomky, by Vám k tomu mohl říci více, neboť porovnával klasické metody výpočtu ztrát s výpočty Revitu na referenční budově bytového domu. Co si vybavuji, tak je to použitelné, avšak problém je při stanovení výpočtu ztrát u kcí ve styku se zeminou.

   V rámci připravované konference BIM-Fórum 2016 zvažujeme zařazení praktického náhledu na využití MEP v národním prostředí, takže v případě zájmu pište na adresu konference@bim-forum.cz, co za témata či otázky Vás napadají.

   U přejímaných Fabrication prvků do Revitu je sice výhodou velká databáze prvků, ovšem dle posledních informací nelze na tyto prvky uplatňovat výpočty potřebné např. pro dimenzování otopného systému.

   Vymazat
  9. Pán Remeš, ja osobne by som len privítal, keby akademici, ktorí sa špecializujú na akúkoľvek problematiku inžinierskych výpočtov, súvisiacich s REVIT-om svoje práce prezentovali, alebo sem zverejnili www link. Poznáte API možnosti v REVIT-e npr. CadStudio a ďalšie softverové spoločnosti ponúkajú vlastné doplnky. Z pohľadu budúcnosti môžu vzniknúť viaceré doplnky do REVIT-u na základe teoretických modelov a výpočtov akademikov v spolupráci s praktikmi. O Autodesk Fabrication som sa vyjadroval v tejto diskusií s pánom Kotuňákom. Chápem ho ako 2D doplnok na výrobu podrobnej výrobnej dokumentácie. To že nemá 3D väzbu na model a konektory samozrejme spôsobuje, že neumožňuje inžinierske výpočty.

   Vymazat
  10. Zdravím všetkých. Ako projektant TZB so špecializáciou na vykurovanie, chladenie a zdroje tepla a chladu som začal byť tlačený partnermi/architektmi do prechodu z 2D na BIM (momentálne prevažujú partneri s AUTOCADom, ktorí postupne prechádzajú na REVIT). Navyše ma už samého prestáva baviť preskakovať medzi TECHCONom, PROTECHom, kalkulačkou a XY ďalšími programami, ktorých výstupy mám potom pracne vkladať, prekresľovať a prepisovať v nejakom CADe, pozbierať ich špecifikácie materiálov, doplniť ich vlastnými (ktoré tieto programy nepoznajú) a všetko to vložiť do CENKROSu.
   Celkovo vidím v mojej profesii veľký problém - na trhu je málo programov, ktoré okrem kreslenia dokážu aj počítať. Ja hľadám nejaký komplexný program, ktorý by zvládol okrem tepelných strát a záťaží aj hydrauliku vykurovacích/chladiacich rozvodov všetkých druhov, čiže vrátane podlahových/stenových a stropných systémov, rôzne teplonosné médiá, 3D navrhovanie kotolní, počítanie poistných ventilov a expanzných nádob atď. + tvorbu kompletnej špecifikácie materiálu.
   Natrafil som na produkt PLANCAL (http://www.plancal.com/de), ktorý by toto všetko mohol zvládnuť, v našich končinách ho bohužiaľ nik nepredáva, cena na 3xPC pred rokom vychádzala cca 17000eur. Je to autonómny program, t.j. nie je potrebný žiadny CAD.
   Druhou, tiež veľmi zaujímavou možnosťou je fínsky MagiCAD. Od nich mám aktuálnu ponuku, modul "Heating and piping" vychádza na 3200eur, modul "Comfort and Energy" na ďalších 3400eur. V tejto zostave vie robiť takmer všetky "kúrenárske" úkony. Jediný technický problém, na ktorý som zatiaľ narazil je práve výpočet tepelných strát. Nepoužíva EN12831 ale nejakú vlastnú metódu cez vlastné programy/moduly Room/Riuska (napriek tomu, že Fínsko je súčasťou EU, myslím že od roku 1995).
   Vidím tu ešte ďalší problém, nakoľko nevyužívam žiadny AUTODESKový produkt - MagiCAD vie spolupracovať len s AUTOCADom a REVITom. Toto pre takých, ako som ja predstavuje ďalší nemalý finančný náklad. Otázka je kedy sa v našich podmienkach táto investícia dokáže vrátiť. Na projektoch rodinných domčekov to určite nebude ...
   Zrejme sa ale takémuto prechodu nevyhneme, kdesi som čítal, že vo V. Británii už musia byť všetky stavby financované z verejných zdrojov riešené v BIM a údajne takéto niečo čaká celú EU.

   Vymazat
  11. To čo popisujete je realita súčasného trhu. Mám rozpracovaný samostatný blog o projektovaní v rámci TZB zo zameraním na ZTI (moja profesia), ale budú uvedené aj možnosti súvisiace s VZT a UK. Myslím, že najdôležitejšie je zvládnuť 3D projektovanie a na to netreba financie. Je možné získať bezplatnú verziu Revitu MEP na tri roky, čo je dostatočný čas na zvládnutie. Revit MEP je len základný balík, každá profesia musí zvládnuť ďalšie špecializované doplky do Reviru pre svoju profesiu. Aj kúpenie súčasnej licencie už nie je tak finančne náročné. Forma predplatné na dobu kedy je konkrétna zákazka. Cena mesačného prenájmu je cca 380 €, čo samozrejme je neekonomické pri rodinnom dome. Na zaplatenie prenájmu je nevyhnutné mať zákazku občianskej vybavenosti, nákupné centrá, kancelárie.....atd.

   Vymazat
  12. Bezplatná verzia REVIT MEP by ma pre vyskúšanie zaujímala. Ako sa k nej dá dostať?

   Vymazat
  13. To by mě taky zajímalo. Bezplatná verze na 3roky? To už je opravdu dost času na vyzkoušení. Běžné trial verze při nutnosti zvládat běžnou pracovní činnost nestačí, protože daný čas uteče jak voda, aniž se k vyzkoušení pořádně dostanu. Většinou se při žádosti o stažení trial verze dozvím, že "... obdržíte časově omezenou (zpravidla 30-denní, popř. 15-denní či 60-denní) zkušební verzi". Kdyby to bylo omezeno počtem spuštění, bylo by to pro zkoušení lepší.
   Ale hlavně bych přivítal pravdivé informování o funkčnosti Revit MEP od distributorů. Podle informací z letáků to vypadá, že koupím SW a pracuju. Ale teprve z jiných, webových, kanálů se dozvím, že pro plnou funkčnost je třeba (např. pro topení) dokoupit doplňky pro výpočty tepelných ztrát, dimenzování potrubí a výpočty zaregulování systému, výpočty podlahového topení, apod. A že tyto doplňky jsou od externích firem (ne českých nebo slovenských, tedy nelokalizované) a stojí pomalu to co Revit.

   Vymazat
  14. Bezplatná trojročná verzia je študentská a vzdelávacia (Autodesk nepožaduje npr.vysokoškolské študentské konto, alebo verifikáciu príslušnej VŠ) , nie je ju možné používať na medziodborovú spoluprácu (Revit Collaboration). Link http://www.autodesk.com/education/free-software/revit-mep, je potrebné sa zaregistrovať a vytvoriť si autodesk účet, ak by sa to nedarilo ponúkam konzultáciu cez Skype, Viber alebo Hangoust (vyhľadať meno:Michal Kacerik, prípadne napíšte na e-mail michalkacerikbb@gmail.com), prípadne môžem pomôcť so samotnou inštaláciou cez Team Viewer. Nemám záujem šíriť akékoľvek "falošné" alebo marketingové informácie. Doplnky do Revitu sú nevyhnutné a nie všetky sú platené, pre výpočty je možné využiť aj grafické programovanie cez Dynamo, rovnako doplnok neplatený. Do vedomostí je nevyhnutné investovať, inak sa projektant sám vyradí s trhu zákazok. Zo súčasným projekčným software je to podobné ako s automobilom, kúpiť auto nestačí, potrebujem vodičský kurz, skúšky, prax, servis, povinné prehliadky STK, kupovať PHM....atd. Ak potrebujem prevážať vúčší náklad musím dokúpiť ťažné zar. vozík a získať prax šoférovania s vozíkom. Predstava, že kúpim software a niečo za mňa urobí je nereálne. Pri súčasnom 3D je to trvalé vzdelávanie a dopĺňanie vedomostí, zručností, trikov...atd.

   Vymazat
  15. Děkuji za vysvětlení jak se to má s tou zkušební verzí.
   Že je nutné do sebe (vědomostí) neustále investovat je jasné. Stejně jako to, že software vše sám nevyřeší. Mi vadí to, že se Autodesk tváří, že vyřeší. Ještě jsem se v žádném propagačním letáku/PDF/článku na webu vydaném Autodeskem nebo jeho prodejcem nedočetl, že plnou funkčnost Revitu (stále mluvím o své profesi "topení") zajistí až doplňky (ať už od Autodesku nebo od třetích firem). Nic, ticho po pěšině. Ani zmínka. A v podstatě ani žádná informace, že by něco takového bylo vůbec možné. To mi VADÍ.

   Vymazat
  16. Ja sa len tak s "úsmevom" a na odľahčenie Vašej opodstatnenej výčitky vrátim k automobilovému priemyslu. Ani tu nik nepropaguje, že auto je nutné servisovať (inak stratíte záruku), registrovať, platiť spotrebnú daň z PHM, meniť každého 1/2 roka pneumatiky, absolvovať pravidelné platené STK... Tiež vám sľubujú, že len naštartovať a už sú okamžite zážitky z jazdy, ale o uvedených požiadavkách ani slovo. Rovnako aj softwarové firmy nespomínajú nevyhnutné doplnky a povinnosti, ale prezentujú svoj produkt ak dokonalosť sama. Samozrejme,že to tak nie je a určite ani nikdy nebude. Jednoducho taký je obchod, nedostatky sú zamlčované a prednosti prehnane vychválené. To by ale nemalo nikoho znalého sveta a jeho spôsobou odradiť od nových riešení.

   Vymazat
  17. Pravda, výrobci to asi nezmiňují. Ale jinak se o tom, vzhledem k počtu provozovaných "zařízení" píše a mluví dost. A tie "okamžite zážitky z jazdy" i mám. U SW ne ;-).

   Vymazat
 6. Odpovědi
  1. Ešte by som sa vrátil k informácií od pána Remeša. Z informácií, ktoré som získal z internetu BC. Jiří Horák z VUT Brno riešil v rámci ŠVOČ
   (študentská vedecká a odborná činnost) tému "Návrh otopné soustavy s využitím programu Revit". S týmto projektom získal v rámci fakultného kola v sekcií TZB 3. miesto. Na 16 ročníku súťaže
   vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt SR a ČR tento projekt prezentoval na STU v Bratislave (14.5.2015) Projekt odborne viedla Ing. M.Počinková Ph D. Je škoda, že táto informácia nebola širšie prezentovaná aj v rámci stránok BIM fora. Potešilo by ma keby bola práca prezentovaná riešiteľom buď v rámci BIM fora 2016,
   alebo zverejnením na internete. Pre využitie v praxi to môže mať veľkú informačnú hodnotu pre projektantov kúrenia a energetickej klasifikácie budov.

   Vymazat
 7. Dobrý den, pátral jste vskutku správně a přesně o tomto příspěvku s panem Horákem jednám 😉.

  OdpovědětVymazat
 8. Projektujeme ZTI (voda, kanalizace, plyn). Na BIM jsme přešli před cca rokem a půl. Podle mě je smyslem BIM i to, aby se mohla rozvíjet spolupráce a předávání informací. Proto mě přijde nepodstatné, zda někdo používá ten nebo jiný SW.
  Ještě k výstupům z profesních programů: pokouším se sledovat i jiné SW než používáme. Výstupu jsou podle mě u profesí problém, tedy výstupy tak, jak je známe a jak je požaduje stavba nebo úřad. Při odsouhlasování projektu plynu jsem se setkal s názorem že je to takové nějaké jiné, ale proč vlastně ne.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Aký používate software? Ja osobne často váham aký je optimálny výkresový výstup vzhľadom k časovej náročnosti ho pripraviť a samozrejme náklady na kopírovanie výkresových sád. Máte nejaký osvedčený model/postup zoznam výkresov? Čo hlavne exportujete z namodelovaného ZTI.

   Vymazat
  2. A mohl byste být trochu konkrétnější? S jakým SW pracujete? Pracujete všichni (stavař, profese) na stejném SW? Jaký model práce používáte? Práce všech na jednom modelu nebo si informace předáváte zasíláním IFC souboru? Používáte nějaké nadstavbové výpočtové nebo kreslící doplňky?

   Vymazat
 9. Ještě na začátek, má smysl se zabývat 2D výstupy z BIM ? Proč to děláme, když do pak vytiskneme třeba 1:100 ?
  Seznam výkresů:
  - půdorysy jsou jednoduché a jasné
  - řezy, izometrie, axonometrie ? Myslím, že pro 2D stačí detaily problematických částí nebo vhodně nastavené pohledy

  Pracujeme každý s jiným SW (stavaři, profese). Tedy stavaři (resp. architekti), pak my a pak ostatní ve 2D :). Nemáme zatím desítky zkušeností. Minulý rok jsme zjišťovali, testovali, učili se, pak nabízeli, pak nic .... Až v letošním roce první vlašťovky, chce to čas

  Informace si předáváme pomocí IFC. Pokud se to podaří rozvíjet (myslím IFC), pak by to podle mě mohla být skutečná cesta ke spolupráci. Otázkou je zda o to všichni stojí.

  Nepracovali jsme na jednom modelu. Preferoval bych to, aby ten, kdo "budovu" tvoří o tom přemýšlel, nemyslím, že je nutné být online a a každou vteřinu, minutu, ... si aktualizovat model. To bych viděl ve fázi, kdy se projektant po virtuální budově bude pohybovat, nebo tak něco. Zásadní mě přijde, aby někde byl koordinátor (u nás zatím architekti). Koordinátor to musí dávat dohromady.

  Výpočty máme integrované.

  OdpovědětVymazat
 10. 2D výstupu, alebo pohľadu sa nedá zbaviť, pretože aj v reálnom živote na stavbe keď sa meria npr. vzialenosť, uhol meria sa v pohľade v rovine metra t.j. v 2D. Výstup 1:100 je skutočne problém 1:50 je to výrazne lepšie, ale potom nemá projekt 30 formátov A4, ale 60 formátov čo je dvojnásobná cena tlače. Takže to 1:100, je z dôvodu ekonomických nákladov.(npr. pri 8 kópiách cca 500 A4) Pri vzájomnej medziodborovej spolupráci skutočne nie je potrebné on-line. Ale program v ktorom pracujem REVIT sa synchronizujem raz za cca 4 hodiny. (na obed a na konci dňa) Takže musí byť online. Ak sa nesynchronizuje 2-3 dni zmeny sú tak veľké že synchronizácia zlyhá. Z IFC výmenným formátom viem pracovať používam externý program xBIM Xplorer zo stránok www.codeplex.com (je to Open Source voľná licencia). Súhlasím, že koordinovať to musí architekt. To že je zatiaľ málo zakázok je aj o tom, že architekti poukazujú na to že nepoznajú 3D profesistov a 3D profesisti že ich architekti neoslovujú. Skutočne to chce čas na oboch stranách.

  OdpovědětVymazat
 11. V blogu som poukazoval na nedokonalosť a problematické 3D zobrazovania na 2D monitoroch. Riešenie je už v technologickom prototype a v posledných dňom ma veľmi potešil Microsoft, ktorý verejne predstavil projekt 3D zobrazovania HoloLens. Ako preniesť holografické zobrazovanie do reálneho projektovania realizuje spoločnosť Trimble. Link na stránku, kde je video prezentácia. http://rcd.typepad.com/rcd/2015/05/microsoft-trimble-take-bim-beyond-the-desktop-with-hololens.html

  Vyzerá to značne "futuristicky" ale ako všetko nové. Dôležité pre náš región je aj predpokladaná cena, zatiaľ sú úvahy podobné ako pri Google Glas (ktorý sa v oblasti stavebníctva nepredstavil zo svojimi možnosťami). Predpokladaná neoficiálna cena je 1000 - 1500 $. Chce to počkať, kým to vyskúšajú tí "bohatší" projektanti na západe, ale technicky a technologicky sa to mne javí ako veľmi nádejné..

  OdpovědětVymazat
 12. V internetovej diskusií pod týmto blogom je aj výmena názorov medzi mnou a Ing. Hlavatým, elektro projektantom. Pri čítaní blogov o REVIT-e, často nachádzam hlavne na oblasť REVIT elektro veľa oprávnenej kritiky na nedostatky v programe. Naposledy som objavil zaujímavé video (je tam dosť propagácie a marketingu, ako ide všetko samo a ľahko) o projektovaní elektro od fy. Schneider, ale zaujímal by názor profesných elektro projektantov, nakoľko tam fy. Schneider dáva k dispozícií aj doplnok pre Revit 2015 na eletro projekciu.

  OdpovědětVymazat
 13. K predchádzajúcemu príspevku som zabudol uverejniť link :
  Propagačné video
  http://tv.schneider-electric.com/site/schneidertv/?video=Ewd29wcTqfD0NSKnyoeVwF4T1NUrIteC&chnl=Corporate&args=us/EN
  Revit doplnok
  http://www.bim-schneider-electric.com/new-version-layoutfast.php

  OdpovědětVymazat
 14. Som projektant vetrania a klimatizácie. Projektujem v 3D už 13.rok. Architekti väčšinou prijímajú moje 3D podklady s nadšením, no zároveň s obavami, čo na to povedia ostatní profesisti a ako dopadne koordinácia. A tu narážam často na problém - neochotu profesistou zorientovať sa v 3D priestore. A to si väčšina z nich hovoria, že sú experti v autocade. Často musím dopracovať podklady aj v 2D, čo je pre mňa práca navyše. No i tak sa 3D projektovania nemienim vzdať vzhľadom na kopec výhod, ktoré takýto spôsob projektovania prináša. Článok sa mi páči. Dúfam, že sa v tomto smere začneme na Slovensku konečne hýbať do predu.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ešte doplním, že pracujem v lacnejšom českom programe - nadstavba do atcadu od ASTRA-Zlín. Pracoval som aj v nemeckom PIT-cad (tiež nadstavba do autocadu ) 3D modelovanie je v ňom príliš pracné. Tiež som testoval niekoľko nemeckých programov, z ktorých mi vyhovoval Plancal, ale tam už sú ceny dosť vysoké. Tiež ponúkajú prenájom na určité časové obdobie.

   Vymazat
  2. Tento komentář byl odstraněn autorem.

   Vymazat
 15. Tento komentář byl odstraněn autorem.

  OdpovědětVymazat
 16. Zdravím všetkých. Už takmer mesiac skúšame OPEN BIM program DDS-CAD 10 v českej mutácii. Len tak popri práci, ako dovolí čas. Blíži sa mi koniec 30-dňovej TRIAL verzie. Zatiaľ to vôbec nevyzerá márne - inštalácia bez problémov na 4x PC, tvorba jednoduchého 3D modelu budovy z 2D podkladu PDF aj DWG (ZwCAD) so zadefinovaním teplotechnických vlastností konštrukcií vrátane okien, dverí, strešných rovín atď. rovnako bez väčších problémov.
  Trochu ma prekvapila stabilita programu - na každom pc spadne aj niekoľkokrát za deň. Rovnako ma prekvapila dĺžka trvania výpočtu tepelný strát. U malej bytovky (2 vchody po 6 bytov, spolu cca 90 miestností) trvalo cca 4 minúty... A to som to robil na celkom slušnej mašinke: 64bit, 8GB RAM, 4-jadro 2,7GHz, nezdieľaná grafika. Žeby to bolo vecou TRIALU? Alebo českej verzie? Neviem, preverím a snáď sa dozviem.
  Inak navrhovanie radiátorov bez problémov - stačí zadefinovať niekoľko kritérií + určiť ich priority.
  Ventily sú všeobecné, vyberal som na základe kvs jednej z mojich "obľúbených" značiek, vyregulovanie ventilov je pomocou vypočítanej kv-hodnoty.
  Skúšal som aj 3D kotolňu (300kW) s použitím niektorých prvkov z jeho databáz (sú graficky pomerne jednoduché) + vloženie 3D DWG bloku kotla od BUDERUSu. Celkom to ide, databázy sa dajú dopĺňať a upravovať. Je možné vytvárať aj vlastné - práve vložením 3D DWG bloku a zadefinovaním jeho parametrov. Na to ako sa to robí som však zatiaĺ neprišiel.
  Každopádne budeme sa ešte snažiť dostať k originál anglickej TRIAL verzii DDS- CADu 11 - dúfam, že sa zlepší jeho stabilita aj rýchlosť výpočtov. Cena sa mi zdá v norme, cca 3000€ za jeden modul a licenciu, pričom dá sa kúpiť aj "malá" verzia - v TZB obmedzenie na max. 1500m2 za cca 2000€.
  Už som zaregistroval záujem a dopyt po BIM projektantoch týchto profesií u väčších arch. ateliérov a developerov, takže by to nemusela byť márna investícia.

  OdpovědětVymazat
 17. Zaujimavý príspevok plný praktických skúsenosti. Ja osobne som sa k tomuto programu DDS-CAD 10, ani ik ným podobným programom nepriklonil, ale to nie je dôležité. Zaujimalo by aká je reálna možnosť medziodborovej spolupráce (architekt-statik-ZTI-UK-VZT-EL) v rámci spomínaného software. Keď je spracovaný projekt UK, aké sú možnosti klasického výstupu pre úrady 2D výkresy, ale hlavne ako sa spojí tento 3D projekt s projektom architekta či už v Allplane, Archicade, alebo v Revite. Výmenný IFC formát? Aká je možnosť v projektovej fáze odstránenia kolízií? Výmieňate si v zájomne súbory IFC? Aká sú možnosti/ presnosť koordinácie súradníc DDS-CAD s ostatnými 3D programami. Trocha ma prekvapuje cena jedno účelového profesného programu 3 000 € v porovnaní s Revitom, ktorý je možné zaplatiť, len keď mám zákazku 1 mesiac 440€, 3 mesiace 1340€, rok 3570 €. Ak zoberiem rozdiel 500 € medzi ročnou licenciou DDS-CAD a Revit nezdá sa mi rozdiel tak výrazný. Neviem koľko stojí u DDS-CAD upgrade na novú verziu u Revitu je potrebné ju platiť po ukončení predplateného obdobia.

  OdpovědětVymazat
 18. Áno, na komunikáciu použiva formát IFC, verzia 2x3 CV2 + ďalší formát BCF. DDS nejakým spôsobom patrí do skupiny NEMETCHEK, preto si nemyslím, že by tam mal byť nejaký vážnejší problém. Praktickú stránku komunikácie napr. s REVITom som zatiaľ neskúsil, ale chystám sa na to. Kolízie so stavbou, ako mi bolo vysvetlené, DDS-CAD robiť nevie. Vie robiť "len" kolízie s ostatnými profesiami, ktoré pozná. Modul "heating and plumbing" robí vykurovanie, vodné chladenie, vodovod, kanalizáciu, sprinklery a ruším aj plyn. Pri kanalizácii ako jedinej (v10) robí aj spády potrubí nejakým automatickým spôsobom. Ďalej sú k dispozícii moduly "Elektro", "VZT", "Building" a "Fotovoltika".
  V porovnaní s REVITom sa DDS-CAD zatiaľ javí ako plnohodnotný projekčný nástroj, nie len ako kvalitný kresliaci nástroj. To znamená, že na rozdiel od REVITu vie aj navrhnúť a spočítať napr. podlahové kúrenie, radiátory resp. potrubnú sieť s akýmikoľvek "anonymnými" koncovými prvkami.
  Na rozdiel od napr. MAGICADu (kt. spolupracuje výlučne s AUTODESKovými programami) má pomerne málo databáz, pričom ale umožňuje tvorbu vlastných. Dajú sa do neho importovať 3D DWG bloky a z nich potom vytvoriť objekt "DDS". Skúšal som takto kotol priamo od BUDERUSu a ide to. Pôvodnému bloku stačí zadefinovať hrdlá, výkon, hmotnosť atď. a je to.
  Mimochodom, cena jedného modulu MAGICADu stojí +/- rovnako ako jeden modul DDS-CADu.
  Ako je to s updatovaním som zatiaľ nepreveroval.
  Je možné zakúpiť stand-alone licenciu s HW-kľúčom alebo sieťovú licenciu.
  Ako som už písal, trial nám končí práve dnes, ale už máme prisľúbené predĺženie s tým, že vyskúšame aktuálnu verziu 11, anglickú.
  Ďalšie skúsenosti tu potom zverejním.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. Ďakujem za odpoveď. Nemetschek, alebo v súčasnosti Allplan Nemetschek je veľmi slušný software, ktorý má veľmi silnú stavbu a statiku aj profesie Allplan Arch. a Allplan Engenier. Ako som sa dočítal Open BIM Partners sú Graphisoft, Tekla a Trimble company, Allplan, Wectorworkc, Scia, Nemetchek group, takže silné portfólio spoločností. Je pravdou, že Revit samostný bez doplnkou nie je plnohodnotný profesný software, ale hlavne kôli profesným doplnkom je konfigurovateľný na mieru projektanta. Určite v začiatkoch je výhodné keď je všetko k dispozícií, ale po zvládnutí programu to môže obmedzovať. Také Dynamo čo je grafické programovanie v rámci Revitu umožňuje používať až veľmi osobné a regionálne až lokálne spôsoby projektantskej práce, prípadne rýchle zmeny. S databázami v konkrétnych projektoch je to asi obdobné vo všetkých programoch, sú nedostatočné a treba si vybudovať vlastnú vyhovujúcu databázu regionálnych produktov. U Revitu je výhoda/nevýhoda že prvkov databázy - tkzv. rodiny sú na nete na tisíce, ale.....? ich použitie si vyžaduje rôzne úpravy a zmeny. Ja osobne vidím najväčšie riziko rôznych programových platforiem v reálnych projektoch trvalé vkladanie a prepisovanie IFC súborov do spoločných súborov a veľkú možnosť obáv nositeľa zákazky - architekta o stabilitu celého súboru. Niet väčšej katastrofy ako strata dát projektovej dokumentácie. V podstate to bol aj jeden z hlavných dôvodov, prečo som sa rozhodol pre Revit. Tým samozrejme neuprednostňujem vlastné rozhodnutie. Osobne vítam akýkoľvek plnohodnotný 3D software a jeho nasadenie v praxi a teším sa na Vašu ďalšiu referenciu z používania DDS-CADu.

   Vymazat