středa 26. června 2013

Obecný postup při tvorbě rodin (families) v Revitu


  • Dobře si rozmyslete, jak se rodina má chovat, kde ji použijete, jak detailní model či kresbu musí obsahovat, jaké parametry musíte nadefinovat, na jaký objekt/rovinu se bude osazovat atd.

  • Zvolte R > New > Family a vyberte správnou šablonu rodiny. Pokud uvažujete o typech Wall based, Face based apod., je vhodnější si vytvořit rodinu „volnou“ a až následně pak využít sdílených definic rodin a použít „volnou“ rodinu v některé z Wall či Face based.


  • A následuje práce – nejdříve si vytvořte referenční roviny, které budete pro 2D či 3D definici rodiny potřebovat. Roviny kreslete v těch pohledech, ve kterých budete pracovat. Nezapomeňte si každou rovinu vhodně pojmenovat.  • Roviny si zakótujte a popište příslušnými délkovými parametry:  •  Ihned vyzkoušejte, zda se poloha referenčních rovin mění se změnou hodnoty parametru, zda se posouvají správným směrem a i jinak naplňují vaši představu o principiálním chování rodiny.

  • Až nyní přistupte k vytváření hmoty – modelování 3D objemu či kreslení 2D detailu. Čáry náčrtu v maximální míře připojujte a zamykejte k už nadefinovaným referenčním rovinám.  • Po vytvoření hmoty opět zkontrolujte provázanost parametrů a hmoty.
  • Časem určitě zjistíte, že jste na některé roviny zapomněli, klidně je můžete doplňovat v průběhu práce (nezapomenout na pojmenování). Občas je potřeba používat dočasné skrytí některé geometrie, hlavně při kótování a parametrizaci, abyste měli jistotu, že se kóta / parametr chytá té správné roviny.

  • Pokud budete potřebovat měnit úhlové závislosti, používejte místo rovin referenční čáry, lépe se u nich definuje vrchol úhlu.

Hodně zdravu

BIM-Fórum o.s.

Žádné komentáře:

Okomentovat