středa 29. května 2013

Postup pro nastavení sdílených souřadnic v Revit 2013


1. Je nutné zkontrolovat připojovaný DWG výkres situace (zaměření), zda neobsahuje zbytečné objekty (šrafy, kóty, zmražené hlad. atd.). Doporučujeme rovněž zkontrolovat jednotky výkresu pomocí příkazu –DWGUNITS a nastavit je na metry. Zkontrolovat souřadnice – ID bodu, Z výšku, zdvih/elevation.

2. V modelu Revitu (v pohledu Terén) si pomocí Visibility/Graphics (VG) zobrazit „Survey Point“; Vypadá jako trojúhelník s křížkem uprostřed, v některých šablonách je zapnutý.

3. Ve vlastnostech pohledu zvolte „True North“ natočení půdorysného pohledu.

4. Do modelu Revitu připojit tuto situaci. Nastavení:
 

5. Odemkněte „Survey Point“ – sponka vlevo od bodu se zobrazí, pokud Survey Point vyberete. Pro stav „odemčeno“ musí být sponka přeškrtnutá.

6. Srovnejte vloženou situaci s půdorysem, pokud to je potřeba a v modelu Revitu už existuje vytvořená geometrie/model budovy.

7. Pomocí Manage > Coordinates > Aquire coordinates vyberete vloženou dwg situaci a tím převezmete souřadný systém zaměření do modelu Revitu.

8. Odemknutý Survey Point přesuňte nad některý z křížků situace s vyznačenými JTSK souřadnicemi a zkontrolujte, zda souřadnice zobrazené u Survey Pointu souhlasí s hodnotami situace. Mohou se lišit řády, hodnoty v situaci jsou v metrech, kdežto v tomto případě Revit pracuje s milimetry. Pokud hodnoty z nějakého důvodu nesedí, můžete souřadnice Survey Point upravit ve vlastnostech.

 9. Pokud vše sedí, kliknutím na sponku bod uzamkněte.

10. Při exportu modelu do DWG pak je potřeba nastavit sdílené jednotky: